dnes je 9.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 259/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

14.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.400 Podrobnosti k vyhláške č. 259/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

JUDr. Renáta Považanová

Prvým júlovým dňom nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Cieľom vyhlášky je predovšetkým úprava podrobností o vážení zmesového odpadu a triedených komunálnych odpadov v nadväznosti na schválenie zákona č. 216/2021 Z. z., ktorým sa  mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.