dnes je 5.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 299/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených technických činností

31.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.428 Podrobnosti k vyhláške č. 299/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených technických činností

JUDr. Renáta Považanová

Vyhláška MŽP SR č. 299/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených technických činností bola vydaná z dôvodu potreby vydania vykonávacieho predpisu k novému zákonu o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpis neustanovuje žiadne nové požiadavky voči aktuálne platnej právnej úprave.

Prevádzkovatelia stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinní preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov, všeobecných podmienok prevádzkovania a technických požiadaviek a zisťovať množstvo