dnes je 9.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 326/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu

17.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.440 Podrobnosti k vyhláške č. 326/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu

JUDr. Renáta Považanová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky začiatkom júna predložilo do legislatívneho procesu návrh vyhlášky o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu. Táto úprava sleduje, v súvislosti s implementáciou smernice 2020/2184 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, ustanovenie podrobností manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu.

Uvedená smernica