dnes je 22.2.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 354/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch

13.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.470 Podrobnosti k vyhláške č. 354/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch

JUDr. Renáta Považanová

Základným cieľom novelizácie vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch, prostredníctvom vyhlášky č. 354/2023 Z. z. je zosúladenie pojmov a definícií v súvislosti s implementáciou smernice 2020/2184. Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie – konkrétne Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)