dnes je 29.1.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 379/2022 Z. z. vyhláška MH SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

28.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.174 Podrobnosti k vyhláške č. 379/2022 Z. z. vyhláška MH SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

JUDr. Renáta Považanová

Podľa § 16 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi je povinný zabezpečiť teplo v určenom čase, v určenej kvalite a v súlade so schválenou alebo určenou cenou.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) zákona o tepelnej energetike je povinná zabezpečiť teplo v určenom čase a v určenej kvalite. Určený čas a určenú kvalitu tepla pre konečného spotrebiteľa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, vydaný