dnes je 11.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 381/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde

5.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.493 Podrobnosti k vyhláške č. 381/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde

JUDr. Renáta Považanová

V poradí doteraz druhá legislatívna zmena vyhlášky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde, účinná od 1. októbra 2023, nadväzuje na aktuálne prijatú novelu zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto novela zákona do značnej miery mení rozsah zverejňovaných špecifikácií a okruh podmienok v nich vymedzených pre žiadateľov o štátnu podporu starostlivosti o životné prostredie, a to tak, že dáva väčší priestor pre úpravu v rámci špecifikácií v