dnes je 28.2.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 445/2022 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov

2.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.213 Podrobnosti k vyhláške č. 445/2022 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov

JUDr. Renáta Považanová

V súlade so splnomocnením podľa § 40 ods. 1 písm. písm. a), b), e), h), i) a l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal dňa 7. decembra 2022 vyhlášku č. 445/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov. Tento predpis nahradil jeho predchodcu, vyhlášku ÚRSO č. 224/2016 Z.