dnes je 8.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 68/2023 Z. z.- Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.270 Podrobnosti k vyhláške č. 68/2023 Z. z.- Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok

JUDr. Renáta Považanová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky novelizovalo vo februári tohto roku znenie vyhlášky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov. K tejto legislatívnej úprave došlo z dôvodu potreby doplnenia podzákonnej právnej úpravy, týkajúcej sa palív z biomasy, palív z recyklovaného uhlíka a palív z obnoviteľných zdrojov