dnes je 27.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 76/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

22.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.276 Podrobnosti k vyhláške č. 76/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

JUDr. Renáta Považanová

Základným cieľom zmeny a doplnenia vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 15. marca 2023, je doplnenie výkladu pojmov používaných v texte vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho

Najnovšie články
viac článkov