dnes je 27.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 91/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov

31.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.286 Podrobnosti k vyhláške č. 91/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov

JUDr. Renáta Považanová

Vyhláška predstavuje č. 91/2023 Z. z. vykonávací predpis k zákonu č. 517/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený dňa 20. 12. 2022.

Zmyslom tejto

Najnovšie články
viac článkov