Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Povinnosť registrácie stavebnej firmy podľa nového zákona o odpadoch

27.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločnosť produkuje ostatný a nebezpečný odpad jednak zo svojej bežnej výrobnej činnosti ale aj z našich stavieb. Od 1.1.2016 všetky stavebné odpady, ktoré sú produkované na stavbách prešli pod spoločnosť, ako pod pôvodcu odpadu, aj keď stavbu vždy vykonáva subdodávateľ. Potrebuje stavebná firma, ktorá nemá v predmete svojho podnikania registráciu podľa § 98 zákona č. 79/2015 pri prevoze odpadu ostatného a osobitne nebezpečného priamo zmluvným partnerom skládky/recyklačné strediská? Podľa§ 98 registráciu potrebuje ten, kto vykonáva zber a nemá zariadenie na zber. Zber je však definovaný ako zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. Dotyčná stavebná firma nevykonáva ani zhromažďovanie, ani

Pokiaľ ste stavebná firma, ktorá nemá v predmete podnikania prepravu odpadov a prepravu

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: