dnes je 24.7.2024

Input:

Povinnosti gastro prevádzok pri nakladaní s odpadmi v roku 2017

18.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.6.1 Povinnosti gastro prevádzok pri nakladaní s odpadmi v roku 2017

Ing. Matej Šiculiak

Prevádzkovatelia gastro prevádzok sú pôvodcami odpadu, a teda aj ich držiteľmi, tak ako to definuje § 4 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Platia pre nich okrem všeobecných ustanovení vyplývajúcich z § 12 a zákazov vyplývajúcich z § 13 aj povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 zákona o odpadoch vrátane evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Vznik odpadu a nakladanie s ním sú povinní viesť na evidenčnom liste odpadov, ktorého vzor sa nachádza v Prílohe č. 1 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. Takto evidovaný vznik a nakladanie s odpadom sú povinní ohlasovať ročne do 28. februára nadchádzajúceho roku príslušnému okresnému úradu na tlačive, ktorého vzor sa nachádza v Prílohe č. 2 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

Prevádzkovatelia takýchto zariadení majú viacero povinností aj v súvislosti s