dnes je 27.2.2020
Input:

Kategórie elektrozariadení

26.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.6 Kategórie elektrozariadení

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Príloha č. 6 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

I. časť: Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon do 14. augusta 2018 (prechodné obdobie)

1. Veľké domáce spotrebiče

2. Malé domáce spotrebiče

3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

4. Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely

5a. Osvetľovacie zariadenia

5b. Svetelné zdroje

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)

7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)

9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu

10. Predajné automaty.

II. časť: Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon od 15. augusta 2018

1. Zariadenia na tepelnú výmenu

2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2

3. Svetelné zdroje

4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako ) vrátane, ale nielen:

domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3.

5. Malé zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako ) vrátane, ale nielen:

domácich