dnes je 27.2.2020
Input:

Kritériá podrobnejšie definujúce obal

21.4.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

13.7 Kritériá podrobnejšie definujúce obal

Príloha č. 7 k zákonu č. 79/2015 Z.z.

Kritérium 1

Výrobok sa považuje za obal bez toho, aby boli dotknuté ďalšie funkcie obalu, ak

a) je oddeliteľnou súčasťou výrobku,

b) nie je nevyhnutný na uchovávanie, podporu alebo zachovávanie výrobku počas jeho životnosti a

c) všetky jeho časti nie sú určené na spoločné použitie, spotrebovanie alebo zneškodnenie.

Príklady uplatnenia kritéria 1

Obaly

Škatuľky na sladkosti

Plastový obal na CD obaloch

Obaly používané na posielanie katalógov a časopisov (s časopisom vo vnútri)

Papierové košíčky na pečenie predávané spolu s cukrárskym výrobkom

Rúrky, tuby a valce, okolo ktorých je ovinutý pružný materiál (napr. fólia, alobal, papier), okrem rúrok, túb a valcov, ktoré slúžia ako súčasť výrobných strojov a ktoré sa nepoužívajú na prezentáciu výrobku ako predajnej jednotky

Kvetináče určené na použitie iba pri predaji a preprave rastlín a nie na celé obdobie života rastliny

Sklenené fľašky na injekčné roztoky

Valcové obaly na CD (predávané spolu s CD, ktoré nie sú určené na archiváciu CD)

Vešiaky na oblečenie (predávané spolu s oblečením)

Zápalkové škatuľky

Systémy sterilných zábran (vrecká, tácky a materiály potrebné na zachovanie sterility výrobku)

Kapsule používané na prípravu nápojov (napr. káva, kakao, mlieko), ktoré zostávajú po použití prázdne

Znovu naplniteľné oceľové valcové nádoby používané na rôzne druhy plynov, okrem hasiacich prístrojov

Veci, ktoré nie sú obalmi

Kvetináče určené na celé obdobie života rastliny

Škatule na náradie

Čajové vrecúška

Ochranné voskové vrstvy na syroch

Črevo z jaterníc

Vešiaky na oblečenie (predávané oddelene od oblečenia)

Kávové kapsule na prípravu nápojov, fóliové vrecká na kávu a kávové vankúšiky z filtrového papiera vyhodené spolu s použitým kávovým výrobkom

Náplne do tlačiarní

Obaly na CD, DVD a videokazety (predávané spolu s CD, DVD a videokazetami)

Valcové obaly na CD (predávané prázdne, určené na archiváciu CD)

Rozpustné vrecúška na detergenty

Svietidlá na hroby (schránky na sviečky)

Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu naplniteľnú nádobu, napr. znovu naplniteľný mlynček na čierne korenie)

Kritérium 2

Položky vytvorené na účel plnenia v mieste predaja a nevratné položky vytvorené, plnené alebo predané na mieste predaja sa považujú za obaly, ak plnia funkciu obalu.

Príklady uplatnenia kritéria 2

Obaly

Papierové alebo plastové tašky

Jednorazové taniere a šálky

Fólie

Desiatové vrecúška

Alobal

Plastová fólia na oblečenie vyčistené v čistiarňach

Veci, ktoré nie sú obalmi

Paličky