dnes je 3.4.2020
Input:

Odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorý sa zakazuje zneškodňovať skládkovaním

26.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.8 Odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorý sa zakazuje zneškodňovať skládkovaním

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Príloha č. 8 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie

18 01 Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie

18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03

18 01 02 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03

18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá

18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

18 01 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti

18 02 Odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby