dnes je 21.9.2020

Input:

Príloha č. 6 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Kategórie elektrozariadení

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.8 Príloha č. 6 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Kategórie elektrozariadení

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Príloha č. 6 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

I. časť: Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon do 14. augusta 2018 (prechodné obdobie)

1. Veľké domáce spotrebiče.

2. Malé domáce spotrebiče.

3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia.

4. Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely.

5a. Osvetľovacie zariadenia.

5b. Svetelné zdroje.

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov).

7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely.

8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov).

9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu.

10. Predajné automaty.

II. časť: Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon od 15. augusta 2018

1. Zariadenia na tepelnú výmenu.

2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2.

3. Svetelné zdroje.

4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako ) vrátane, ale nielen:

domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3.

5. Malé zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako )