dnes je 21.9.2020

Input:

Príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Jednorazové výrobky z plastu, ktoré je zakázané uvádzať na trh Slovenskej republiky

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.10 Príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Jednorazové výrobky z plastu, ktoré je zakázané uvádzať na trh Slovenskej republiky

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z.

JEDNORAZOVÉ VÝROBKY Z PLASTU, KTORÉ JE ZAKÁZANÉ UVÁDZAŤ

NA TRH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Na trh Slovenskej republiky je zakázané uvádzať tieto jednorazové výrobky z plastu:

1. vatové tyčinky do uší, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,162)

2. príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky na jedenie),

3. taniere,

4. slamky, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,162)

5. miešadlá na nápoje,

6. paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov okrem balónov na priemyselné alebo iné profesionálne využitie a uplatnenie, ktoré sa nedistribuujú spotrebiteľom, ako aj mechanizmy takýchto paličiek,

7. nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, t. j. nádoby, ako sú škatule s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny, ktoré sú:

a) určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja (tzv. take-away),

b) spravidla konzumované priamo z tejto nádoby,

c) hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania, vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie (tzv. fast-food) alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu konzumáciu okrem nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich potraviny,

8. nápojové obaly vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok,

9. poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok.

Poznámka pod čiarou k odkazu 162 znie:

162) Napríklad zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení