dnes je 21.9.2020

Input:

Príloha č. 8 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorý sa zakazuje zneškodňovať skládkovaním

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.11 Príloha č. 8 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorý sa zakazuje zneškodňovať skládkovaním

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Príloha č. 8 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie.

18 01 Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie.

18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03.

18 01 02 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03.

18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy.

18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá.

18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08.

18 01 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti.

18 02 odpady z veterinárneho