dnes je 21.9.2020

Input:

Príloha č. 8b k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Zoznam látok alebo hnuteľných vecí, na ktoré sa nevyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. o)

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.13 Príloha č. 8b k zákonu č. 79/2015 Z. z. – Zoznam látok alebo hnuteľných vecí, na ktoré sa nevyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. o)

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Príloha č. 8b k zákonu č. 79/2015 Z. z.

ZOZNAM LÁTOK ALEBO HNUTEĽNÝCH VECÍ, PRE KTORÉ SA NEVYŽADUJE SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. o)

Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. o) sa nevyžaduje na:

1. piliny, hobliny a odrezky z prírodného dreva,

2. piliny, hobliny, triesky, prach a zlomky zo železných a neželezných kovov,

3. okuje z valcovania zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu,

4. textilné ústrižky (čisté nite, zvyšky látok).


Komentár

Príloha č. 8b uvádza prípady vedľajších produktov, pri ktorých nie je potrebné mať udelený súhlas, čím sa zároveň znižuje aj administratívna záťaž. Zároveň však výrobca takéhoto vedľajšieho produktu musí zabezpečiť splnenie podmienok podľa § 2 ods. 4 zákona o