dnes je 22.3.2023

Input:

Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

3.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.5 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

Ing. Peter Gallovič

Problematika recyklácie alebo spätného získavania kovov a kovových zlúčenín zahrňuje veľkú skupinu odpadov rozmanitého pôvodu (miesta vzniku) a vlastností, v ktorých sa kovy nachádzajú ako kovy alebo vo forme zlúčenín kovov. Ide predovšetkým o odpady z týchto skupín odpadov (uvedené sú v poradí, v akom sú uvedené v katalógu odpadov):

01 03 Odpady z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov.

01 05 Vrtné kaly a iné vrtné odpady.

04 01 Odpady z kožiarskeho a kožušníckeho priemyslu.

05 07 Odpady z čistenia a dopravy zemného plynu.

06 03 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania solí, ich roztokov a oxidov kovov.

09 01 Odpady z fotografického priemyslu.

10 03 Odpady z termickej metalurgie hliníka.

10 04 Odpady z termickej metalurgie olova.

10 05 Odpady z termickej