dnes je 8.12.2021

Input:

Recyklačný fond - 20.7.2018 zanikol

20.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Recyklačný fond - 20.7.2018 zanikol

  • Žiadosť obce o príspevok
  • Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
  • Čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov z Recyklačného fondu
  • Príloha B k žiadosti RF 15.06 o poskytnutie finančných prostriedkov podľa § 63 ods. 1 písm. a)
  • Tlačivo RF 43.01 na zaplatenie poplatku za individuálne dovezené vozidlo
  • Žiadosť spracovateľa starých vozidiel o úhradu prevádzkových nákladov
  • Žiadosť o úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky určeného parkoviska
  • Žiadosť o vrátenie príspevku z Recyklačného fondu