dnes je 31.5.2020

Input:

Riešenie klimatických zmien - pomôžu zelené strechy?

13.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.4 Riešenie klimatických zmien – pomôžu zelené strechy?

Ing. Juraj Poništ

Sú klimatické zmeny problémom hodným riešenia?

Klimatické zmeny je termín používaný na označenie zmien v zemskej klíme. Tieto zmeny môžu mať globálne, poprípade regionálne prejavy. K hlavnej klimatickej zmene patrí globálne otepľovanie.

Vo všeobecnosti je termín globálne otepľovanie možné definovať ako zvýšenie priemernej teploty oceánov a atmosféry v mierke celej planéty počas viacerých rokov. V užšom význame sa tento termín používa na klimatické zmeny pozorované na prelome 20. a 21. storočia.

Podľa odhadu vedcov otepľovanie a s tým súvisiace klimatické zmeny postupujú rýchlejšie, ako sa vo všeobecnosti očakávalo.

Po priemyselnej revolúcii sprevádzanej expanziou ľudských činností sa každodenne začali do atmosféry uvoľňovať značné množstvá plynov (ku ktorým patria oxidy dusíka a síry, freón, metán a iné plyny, ako aj vodné pary).

Zvýšená koncentrácia skleníkových plynov vedie k zvýšeniu množstva zachytenej slnečnej energie a tým aj k zvýšeniu teploty atmosféry Zeme. Tento jav sa nazýva skleníkový efekt. K základným skleníkovým plynom radíme oxid uhličitý a metán.

Údaje o teplotách v 558 mestách Európy ukazujú, že pre viac ako 200 z nich bol rok 2018 najhorúcejším od roku 1900. Pre väčšinu ďalších bol tretím, či štvrtým najhorúcejším.

Údaje z projektu EuropeanClimateAssessment&Dataset ukazujú, že tento rok môže opäť prelomiť rekord. Priemerné teploty v niektorých sledovaných mestách za prvých päť mesiacov tohto roku boli výrazne vyššie, než v rovnakom období v rokoch 1970-2000.

Oblasti na Zemi, ako sú lesy (vegetácia) a oceány, fungujú ako pohlcovače uhlíka tak, keďže tento plyn absorbujú a zadržiavajú, čím vytvárajú určitú protiváhu emisiám skleníkových plynov.

Vysoké teploty poškodzujú prírodu, poľnohospodárstvo, a sú rizikom aj pre ľudské zdravie. Presné evidencie úmrtí spôsobených horúčavami sa nevedú. Štúdia publikovaná v časopise Lancet z roku 2017 odhaduje, že vlny horúčav spôsobujú v Európe na 10 000 – 60 000 úmrtí ročne.

Okrem spomenutých problémov oteplenie klímy povedie k zvýšeniu vyparovaniu a následne k zvýšeniu priemerných globálnych zrážok.

Boj miest s klimatickými zmenami – bude súčasná snaha stačiť?

Horúce počasie spôsobuje mimoriadne problémy v mestách, nakoľko betón či asfalt fungujú ako „zásobníky tepla” – akumulované teplo sálajú aj počas noci, a tým zvyšujú lokálnu teplotu. Nedostatok zelene či ovzdušie znečistené emisiami dôsledky horúčav na zdravie ešte zhoršujú.

Mestá prijímajú stratégie a konkrétne opatrenia na zmiernenie problému už od prvých rokov 21. storočia. Prieskum siete EuropeanDataJournalismNetwork 61 miest v šiestich krajinách Európy však ukazuje, že ich pripravenosť na zvyšujúce sa teploty nie je rovnaká.

Zatiaľ čo niektoré z nich majú vypracované detailné stratégie znižovania vplyvov a implementujú prvé projekty, zástupcovia iných miest nevidia hroziace horúčavy ako problém, prípadne riešia len krízové situácie.

Bratislava pristúpila k iniciatíve MayorsAdapt, združujúcej samosprávy, ktoré chcú prispieť k zabrzdeniu klimatických zmien. Súčasťou tejto iniciatívy je ďalších 37 slovenských miest a obcí.

V rámci uvedenej iniciatívy tiež spracovala Stratégiu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, a Akčný plán.

Nedostatočné zavádzanie klimatických adaptačných opatrení do praxe kritizovali aj autori Plánu Bratislava. Dokument hovorí o potrebe začleniť problematiku zmeny klímy do územného plánovania, navrhuje aj preventívne zelené opatrenia – vytváranie malých zelených plôch, alternatívnej zelene, či lepší manažment zrážkovej vody.

Zelené strechy ako účinný pomocník proti klimatickým zmenám

Zelená strecha je strecha pokrytá zatrávneným povrchom. To znamená, že celý jej povrch je pokrytý pôdou a rastlinami, čím sa vytvára prirodzená, rastúca strešná krytina. Zelené strechy výrazne zhodnocujú budovy a ponúkajú množstvo ekologických výhod:

  1. ochladzovanie vzduchu – Prostredníctvom vyparovania a transpirácie chladia rastliny svoje okolie. Týmto spôsobom sa vďaka zeleným strechám znižuje teplota a redukuje sa aj hromadenie tepla v meste. Zároveň sa rastliny vyrovnávaním teploty starajú o príjemnú klímu vnútri budovy (resp. v