dnes je 1.10.2023

Input:

Rozšírená zodpovednosť výrobcov - Základné ustanovenia

19.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.17.1 Rozšírená zodpovednosť výrobcov - Základné ustanovenia

Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Základné ustanovenia sú vymedzené v § 27 zákona č. 79/2015 Z. z.

Pre nový režim rozšírenej zodpovednosti výrobcov zavádza zákon nový spoločný pojem, ktorým je „vyhradený výrobok“ a označuje všetky výrobky, na ktoré sa Rozšírená zodpovednosť výrobcu (RZV) podľa tohto zákona vzťahuje (elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá pneumatiky a neobalové výrobky). Skupina vyhradených výrobkov bola určená na základe skupín výrobkov, za ktoré výrobcovia a dovozcovia už podľa ustanovení starého zákona o odpadoch platili príspevky do Recyklačného fondu. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42), výrobca obalov (§ 52), výrobca

Najnovšie články
viac článkov