dnes je 26.1.2020
Input:

Technológie výroby čistého vodíka

11.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.1.2 Technológie výroby čistého vodíka

Ing. Juraj Poništ

Významnosť vodíka v každodennom živote

Vodík predstavuje nevyhnutnú zložku pri výrobe tisícok produktov bežnej spotreby. Vodík nachádza široké použitie pri výrobe:

  • -> plastov,
  • -> hnojív,
  • -> pohonných hmôt.

Samotná výroba čistého uhlíka je však nákladná a energeticky náročná.

Technológie výroby čistého vodíka

V posledných rokoch bolo publikovaných niekoľko technológii, zameraných na výrobu čistého vodíka. Nižšie je uvedených niekoľko technológií na výrobu čistého vodíka.

Komora s čiernym silikónovým rozhraním

V roku 2019 bol v časopise Energy&EnvironmentalScience publikovaný článok prezentujúci proces získavania vodíka z odpadovej vody, ktorý má podľa autorov zdvojnásobiť v súčasnosti akceptovanú mieru škálovateľných technológií, ktoré produkujú vodík štiepením vody.

Uvedená technológia využíva špeciálne navrhnutú komoru s čiernym silikónovým rozhraním. Účelom komory je rozdelenie vody a izolovanie plynného vodíka, pričom celý proces prebieha za prítomnosti baktérií. Baktérie pri spotrebe organických látok obsiahnutých v odpadových vodách vytvárajú elektrický prúd, ktorý urýchľuje proces štiepenia vody.

Elektrochemické zariadenie, poháňané slnečným žiarením

Kalifornský startupHyperSolar a vedci z Univerzite z Lowa vytvorili tím, ktorý pracoval na technológii k vytvoreniu čistej energie z vodíka pomocou procesu, ktorý je podobný fotosyntéze.

Tím vytvoril elektrochemické zariadenie, ktoré je poháňané slnečným žiarením. Zariadenie je možné umiestniť ako do odpadovej tak aj do morskej vody. Pri dopade slnečného svetla na toto zariadenie z vody zostane vodík, ktorý sa ukladá do zariadenia, ako do batérie. 

Perovskitový pohlcovač

Tím Thomasa Grätzela použil technológiu s použitím kombinácie slnečných článkov