dnes je 29.7.2021

Input:

Termín pre zasielanie údajov na výpočet trhového podielu pre OZV

13.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.1.1 Termín pre zasielanie údajov na výpočet trhového podielu pre OZV

Ing. Juraj Poništ

Od 14. 10. 2020 budú OZV (organizácie zodpovednosti výrobcov) zabezpečujúce systém združeného nakladania s odpadmi z obalov povinné zasielať údaje pre výpočet trhového podielu do 31. októbra. Táto zmena je zakotvená v novele zákona o odpadoch č. 285/2020 Z. z. Ako majiteľ OZV budete povinní tieto údaje zasielať KC (koordinačnému centru) pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov a MŽP (Ministerstvu životného prostredia SR).

Dôvodom je ďalšia zmena zákona o odpadoch, podľa ktorej je MŽP povinné zverejňovať údaje potrebné pre výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre nasledujúci kalendárny rok do 15. novembra. Inými slovami ministerstvo bez údajov, ktoré im zašle Vaša a iné OZV, nemôže tieto údaje na výpočet trhového podielu zverejniť. Vy pošlete do 31. októbra svoje údaje a ministerstvo je povinné zverejniť údaje pre výpočet trhového podielu na svojej webstránke do 15. novembra. Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. ste povinný ako OZV pre obaly, zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov vypočítať si svoj trhový podiel. A svoj trhový podiel ako OZV vypočítate práve z údajov, ktoré ministerstvo zverejní do 15. novembra.

Svoje údaje na výpočet trhového podielu zašlete ministerstvu a KC v rozdelení na:

  1. zoznam zastúpených výrobcov na nasledujúci kalendárny rok obsahujúci identifikačné údaje zastúpených výrobcov a údaje o ich množstvách výrobkov uvedených na trh jednotlivými zastúpenými výrobcami v príslušnom kalendárnom roku za obdobie január až september a predchádzajúcom kalendárnom roku za obdobie október až december,
  2. zoznam výrobcov, ktorí v príslušnom roku uzavreli s organizáciou zodpovednosti výrobcov zmluvu o