dnes je 4.12.2020

Input:

Výhody senzorov pre monitorovanie množstva odpadu

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.1.2 Výhody senzorov pre monitorovanie množstva odpadu

Ing. Juraj Poništ

Niektoré mestá ich už majú. Niektoré ich zavedenie zvažujú. Reč je o senzoroch pre monitorovanie množstva odpadu v zberných nádobách. Podstatu fungovania tohto senzora nemusíte pre jeho zavedenie nutne chápať. Možno v krátkosti vysvetliť, že niektoré senzory fungujú na ultrazvukovom princípe, tzn., senzor umiestnený vo vrchnej časti zbernej nádoby vyšle ultrazvuk, ktorý sa odrazí od vrchnej vrstvy odpadu, pričom podľa dĺžky trvania spätnej vlny sa určí výška odpadu v nádobe, čiže, či je už nádoba plná. Senzory sú prepojené na jeden hlavný senzor a ten všetky dáta odošle do systému, napr. zvozovej spoločnosti.

Aké výhody v kontraste s investičnými nákladmi tieto investície prinesú? Prvou výhodou je, že obce ušetria peniaze za zber odpadu. Všetci platíme obci miestny poplatok za zber odpadu – kalendárový, množstvový, na tom teraz nezáleží. Týka sa to všetkých komunálnych odpadov, okrem tých, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV), to si platia výrobcovia sami buď individuálne alebo prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). RZV sa vzťahuje na vyhradený výrobok = obaly, neobalové výrobky, elektro, batérie, pneumatiky a vozidlá.

Obec z nášho poplatku teda platí zberovej spoločnosti, napr. za pravidelný zber skla. Otázka je, či prišlo zberové vozidlo po plný kontajner alebo poloprázdny. Ak prišiel po plný, inými slovami, ak sú frekvencie zberu nastavené ideálne, všetko je v poriadku. Ak však zberová spoločnosť prišla po sklo zbytočne, zbytočne sa minuli náklady na zber, pretože službu zberovej spoločnosti niekto zaplatiť musí, ergo obec, ergo my občania. Ešte výraznejšie sa výhoda senzorov prejaví pri veľkých kontajneroch na zmesový komunálny odpad. Keď zberové vozidlo príde po poloprázdny veľkokapacitný kontajner a odvezie ho na skládku, ide o dosť zbytočné plytvanie nákladov na zber a prepravu. Koľko presne obec ušetrí? Závisí od obce, od ceny za senzory. Inými slovami, celkový finančný prínos kolíše a jeho presné vyčíslenie ani nie je cieľom tohto článku.

Ďalším