dnes je 29.2.2024

Input:

Výklad k zákonu 363/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

17.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.162 Výklad k zákonu 363/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

JUDr. Renáta Považanová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 19. 10. 2022 schválila zákon č. 363/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré ďalšie zákony.

Cieľom zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018).

V súvislosti s transpozíciou uvedenej