dnes je 29.2.2024

Input:

Výklad k zákonu 393/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike

4.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.184 Výklad k zákonu 393/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike

JUDr. Renáta Považanová

Vzhľadom na hroziacu energetickú krízu a tzv. energetickú chudobu obyvateľov Slovenskej republiky je potrebné riešiť zlepšenie právneho postavenia odberateľov elektriny v domácnosti alebo odberateľov plynu v domácnosti v prípade hroziaceho prerušenia dodávky elektriny či dodávky plynu.

Za týmto účelom zákonodarca dňa 8. novembra 2022 schválil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento predpis bol v Zbierke zákonov SR uverejnený pod číslom 393/2022 Z. z., pričom účinnosť nadobudne dňom vyhlásenia, okrem čl. I bodov 1 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023. Pri tvorbe zákona sa