dnes je 8.12.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 146/2023 Z. z.- Zákon o ochrane ovzdušia

10.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.326 Výklad k zákonu č. 146/2023 Z. z. - Zákon o ochrane ovzdušia

JUDr. Renáta Považanová

Kvalita ovzdušia významnou mierou ovplyvňuje zdravie ľudí, ako aj stav ekosystémov. Svedčia o tom aj odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré sprísnili doterajšie hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok do ovzdušia vo vzťahu k zdravotnému riziku. Doterajší právny rámec ochrany ovzdušia, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, už dnes neposkytuje dostatočnú odozvu na aktuálne výzvy ochrany ovzdušia.

Vzhľadom na túto skutočnosť dňa 1. júla 2023 nadobúda účinnosť nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorého cieľom je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia, zavedenie politík a opatrení z Národného programu znižovania emisií do roku 2030, ako aj ďalšie zmeny vychádzajúce zo skúseností získaných doterajšou aplikačnou praxou.

Nový zákon o