dnes je 25.3.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 2/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.235 Výklad k zákonu č. 2/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

JUDr. Renáta Považanová

Pôda predstavuje kľúčový prírodný zdroj a je ekonomickým a sociálnym potenciálom Slovenskej republiky. Starostlivosť o pôdu je prejavom vyspelosti štátu a kultúrnej úrovne jeho obyvateľstva.

Za účelom opätovného rozšírenia právnej ochrany pôdy a tiež za účelom nastolenia podmienky regulácie povinností majiteľov a užívateľov pôdy, ktorá síce primárne nezodpovedá charakteru poľnohospodárskej pôdy, ale slúži na zabezpečenie poľnohospodárskeho využívania pôdy, bola dňa 8. decembra 2022 schválená novela zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a