dnes je 9.12.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 267/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde

18.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.405 Výklad k zákonu č. 267/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 7. júla 2023 nadobudol účinnosť zákon č. 267/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dôvodom novelizácie zákona o Environmentálnom fonde je snaha o zefektívnenie a urýchlenie niektorých procesov v činnosti Environmentálneho fondu, ako štátneho účelového fondu zriadeného na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie. Zároveň tiež, novela sleduje efektívnejšie využívanie verejných prostriedkov, s ktorými disponuje Environmentálny fond a tiež zabezpečenie rýchleho a transparentného proces poskytovania podpory z prostriedkov