dnes je 29.2.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 377/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

29.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.168 Výklad k zákonu č. 377/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom novely zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je vytvoriť priaznivejšie podmienky pre vlastníkov pozemkov a stavieb pri užívaní a obhospodarovaní ich vlastníctva.

Doterajšia právna úprava vytvárala prekážky vlastníkom disponovať so svojou nehnuteľnosťou. Príkladom je doteraz obmedzené právo vlastníka disponovať s nehnuteľnosťou z dôvodu predkupného práva štátu k pozemkom nachádzajúcich sa v treťom, štvrtom alebo piatom stupni ochrany. Vlastník pozemku nemohol previesť pozemok za svojho života na svoje deti alebo rodinných príslušníkov. K tejto zmene došlo až po smrti vlastníka v rámci dedičského konania.

Doterajšia právna úprava tak