dnes je 24.2.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 433/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike

22.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.197 Výklad k zákonu č. 433/2022 Z. z. – zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike

JUDr. Renáta Považanová

Zákonom č. 433/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, sa zabezpečuje implementácia nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/1854 zo 6. októbra 2022 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie (Ú. v. EÚ L 261I, 7. 10. 2022).

Nariadenia Európskej Únie sú zo svojej povahy právnymi aktami, ktoré sa uplatňujú priamo. V prípade nariadenia (EÚ) č. 2022/1854 však ide o právny predpis, ktorý nie je bez vnútroštátnej právnej úpravy aplikovateľný. Nariadenie ponecháva členským štátom široký adaptačný priestor v otázkach hmotnoprávnych, ako aj procesných, nakoľko nerieši, akým spôsobom sa nadmerné príjmy budú vyberať. Neupravuje ani tak zásadnú otázku, akou je uloženie