dnes je 28.2.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 58/2023 Z. z.- Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

7.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.259 Výklad k zákonu č. 58/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

JUDr. Renáta Považanová

Znenie návrhu zákona č. 58/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave na vykonanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a jeho nedávno prijatých vykonávacích a delegovaných nariadení Komisie v oblasti dovozu ekologických produktov a produktov z konverzie z tretích krajín do EÚ, ako aj nedávno prijatého