dnes je 28.2.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 69/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.271 Výklad k zákonu č. 69/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 1. apríla 2023 nadobúda účinnosť zákon č. 69/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom tejto legislatívnej zmeny je zrýchlenie niektorých procesov v rámci zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, úprava povinností účastníkov tohto procesu či oprávnení príslušných orgánov pri posudzovaní vplyvov.

Medzi najhlavnejšie doplnenia a zmeny, ktoré novela zákona prináša, patrí:

  • explicitné ustanovenie, že za povolenie sa nepovažuje kolaudačné rozhodnutie, povolenie na užívanie,