dnes je 24.2.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 74/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách

20.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.274 Výklad k zákonu č. 74/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách

JUDr. Renáta Považanová

Zásahy súvisiace s hospodárskou činnosťou viedli k zásadným zmenám prirodzeného vodného režimu, fungovania tokov a ich záplavových území. Výsledkom týchto ľudských zásahov je strata prirodzeného fungovania väčšiny slovenských vodných tokov a ich povodí. Zmeny kvalitatívnych a kvantitatívnych pomerov podzemných a povrchových vôd sa prejavili najmä zmenou morfologických a hydrologických charakteristík vodných tokov, suchom a nedostatkom vody, zmenami prirodzenej infiltrácie a dopĺňania podzemných vôd, úbytkom biodiverzity a zhoršovaním stavu vodných a na vodu viazaných ekosystémov. Ďalšími faktormi, ktoré zvyšujú tlak na manažment vody v krajine a na odolnosť ekosystémov, sú meniaca sa klíma, zvyšovanie