dnes je 10.7.2020

Input:

Vymedzenie pôvodcu odpadu

21.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1 Vymedzenie pôvodcu odpadu

Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Pojem pôvodca odpadu bol prebratý na základe definície v čl. 3 bod 5 rámcovej smernice o odpadoch. Pôvodcom odpadu nie je len právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ale je ním každý, nezávisle od toho, či je alebo nie je podnikateľom. Pôvodcom sú teda aj fyzické osoby – občania, teda aj cudzinci žijúci na našom území. Neplatí právna domnienka, že za pôvodcu komunálneho odpadu sa považuje obec, ale obci sa zákonom ukladá celý rad povinností pri zabezpečovaní nakladania s komunálnym odpadom (najmä § 81). Možno povedať, že obec naďalej zostáva hlavným „manažérom” nakladania s