Zatriedenie dokumentu
Tento dokument nie je zatriedený.

 

 

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom

26.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1 Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom

Ing. Peter Gallovič

Naďalej sa pod pojmom pôvodca odpadu chápe každý, koho činnosťou odpad vzniká (pôvodný pôvodca), ale aj každý, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov, a teda pôvodcom odpadu je právnická osoba, ale aj fyzická osoba, bez ohľadu na jej štátnu

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Enviro.sk.
Pravidelné spravodajstvo
 + 421 - 2 - 33005309  info@dashofer.sk
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: