Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vymedzenie pôvodcu odpadu

22.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1 Vymedzenie pôvodcu odpadu

Ing. Peter Gallovič

Pojem pôvodca odpadu bol prebratý na základe definície v čl. 1 písm. b) rámcovej smernice o odpadoch. Pôvodcom odpadu nie je len právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ale je ním každý, nezávisle od toho, či je alebo nie je podnikateľom. Pôvodcom sú teda aj fyzické osoby – občania, teda aj cudzinci žijúci na našom území. Neplatí právna domnienka, že za pôvodcu komunálneho odpadu sa považuje obec, ale obci sa zákonom ukladá celý rad povinností pri zabezpečovaní nakladania s komunálnym odpadom (najmä § 39). Možno povedať, že obec naďalej zostáva hlavným „manažérom“ nakladania s komunálnym odpadom v obci.

Pre pojem pôvodcu je dôležité, že odpad vzniká pri činnosti uvedených osôb,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: