dnes je 6.6.2020

Input:

Vypaľovanie trávy na Slovensku v minulosti a dnes, a dopady na životné prostredie

25.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vypaľovanie trávnych porastov, kríkov a stromov je na Slovensku v súčasnosti zakázané. Tento zákaz je ustanovený zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

Dôvodov prečo je to tak poznáme z praxe hneď niekoľko. V prvom rade ide o škodlivosť a nebezpečnosť, ktorú so sebou samotné vypaľovanie suchej trávy a starých trávnych porastov prináša, a hoci v minulosti ľudia v rámci aktívneho obhospodarovania svojich pozemkov praktizovali vypaľovanie suchých tráv, prínosy z ich odstránenia nikdy neprevýšili výsledné škody, ktoré požiare spôsobili!

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Vypaľovanie trávy malej plochy môže niekedy prerásť v nečakaný veľkoplošný požiar.

Zdroj obrázka: www.easybib.com

Najčastejšie environmentálne škody zapríčinené vypaľovaním trávy:

o poškodenie povrchovej vrstvy pôdy,

o zvýšenie rizika odnosu pôdy = erózie,

o vypaľovanie = vyšší výpar, a teda aj vyššie prehrievanie a presýchanie pôdy, čím sa

vytvárajú podmienky pre expanzívne agresívne rastlinné druhy,

o habitaty mnohých drobných živočíchov vypaľovaním zaniknú,

o ohrozená je štruktúra v základni potravinového reťazca,

o posledné refúgiá (útočiská) organizmov sa vypaľovaním zničia = zánik druhov,

ochudobňovanie biodiverzity v krajine.

Ľudia trávu najčastejšie vypaľujú počas jarných mesiacov, preto počet požiarov na Slovensku narastá hlavne v prvom polroku. Len pre príklad v prvom polroku 2012 vypaľovaním trávy bola spôsobená celková škoda, ktorá bola vyčíslená na sumu 649 858 EUR, pričom sa odhaduje, že tráva a suché porasty horeli dokopy až 4180 krát. Pri vzniknutých požiaroch