dnes je 8.12.2021

Input:

Výroba alko a nealko nápojov v súvislosti so zavedením zálohovania od 1. januára 2022

21.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:21

Kapitoly videa

Účelom videoseminára je predstaviť legislatívny rámec problematiky zálohovania jednorazového obalu na nápoje. PET fľaše a plechovky sú cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel. Lektor Ing. Peter Gallovič si s vami prejde všetky dôležité termíny, ktoré musíte dodržať aby ste dodržali zákonné lehoty.

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.