dnes je 26.1.2020
Input:

Výroba biometánu a jeho potenciál na Slovensku

11.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.1.3 Výroba biometánu a jeho potenciál na Slovensku

Ing. Juraj Poništ

Európska únia schválila stanovenie spoločného cieľa 10 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov v sektore dopravy do roku 2020. Medzi tieto obnoviteľné zdroje možno zahrnúť kvapalné biopalivá, vodík a biometán.

Biometán je spracovaný bioplyn, ktorý sa získava anaeróbnou fermentáciou biomasy, vedľajších materiálov zo živočíšnej výroby a biologicky rozložiteľných materiálov. Výroba biometánu spočíva v kvalitatívnej úprave bioplynu, pričom náročnosť tejto úpravy závisí od obsahu CO2 a stopových prvkov, ktoré sa v bioplyne nachádzajú.

Dočistenie bioplynu na kvalitu zemného plynu (približne 98 % CH4) predstavuje odstránenie vlhkosti, H2S, NH3 a CO2. Ostatné zložky sú minoritného charakteru a v zmesi so zemným plynom nespôsobujú komplikácie.

K hlavným spôsobom zušľachťovania bioplynu patria:

 • -> tlakové vodné pranie (DWW),
 • -> adsorpcia zmenou tlaku (PSA),
 • -> chemické pranie (MEA),
 • -> fyzikálne pranie pomocou špeciálnych odstraňovačov CO2 a H2S (DEA),
 • -> oddeľovanie cez polymérové membrány,
 • -> kryogénne oddeľovanie,
 • -> metóda nízkotlakovej adsorpcie (LPA).

K využitiam biometánu patria:

 • -> výstavba plniacej stanice na stlačený biometán (substitút CNG),
 • -> predaj biometánu priamo odberateľovi (priemyselný zákazník),
 • -> výstavba stanice na výrobu skvapalneného biometánu (substitút LNG),
 • -> vtláčanie do distribučnej siete zemného plynu.

Medzi hlavné výhody využitia biometánu v doprave patria:

 • -> zemný plyn a biometán sú voľne miešateľné a zameniteľné (pri splnení požadovaných technických podmienkach),
 • -> biometán z organických odpadov môže byť zarátaný 4-násobne do podielu OZE na celkovej konečnej spotrebe na splnenie cieľa 2020 OZE v doprave, stanoveným Smernicou o OZE,
 • -> výroba biometánu často zahŕňa likvidáciu existujúcich