dnes je 17.9.2019
Input:

Zákaz vypaľovania trávy a pokuty v roku 2019

20.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.1.6 Zákaz vypaľovania trávy a pokuty v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Počet požiarov, ako aj výška škody pri vypaľovaní suchej trávy v jarnom období každoročne rastie, aj keď je všeobecne známa škodlivosť a nebezpečnosť. Vypaľovanie suchej trávy je spojené s neobrobenosťou pôdy na našom území. Ustanovenie zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z., ktorého najnovšia účinnosť po novelizácii je od 1. septembra 2018, zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, konkrétne sú tieto zákazy rozobraté v § 8 pre právnické osoby a § 14 pre fyzické osoby, príslušného zákona.

Takouto nebezpečnou a nezákonnou činnosťou sa poškodzuje štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, zvyšuje sa erózna ohrozenosť a umožní sa vyšší výpar i presýchanie, taktiež sa napomáha rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov rastlín, spaľujú sa vývojové štádiá mnohých drobných živočíchov. Negatívne to ovplyvňuje potravnú základňu vyšších živočíchov, a tiež zanikajú prirodzené, mnohokrát posledné útočiská organizmov, čo znižuje celkovú biodiverzitu krajiny. Pričom plošným vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii celých populácií menej mobilných druhov. Taktiež takáto činnosť ohrozuje ľudské životy a majetok. Medzi zákonné spôsoby zbavenia sa suchého biologicky rozložiteľného odpadu, patrí možnosť skompostovať ho v súkromnom alebo obecnom kompostovisku, ale aj umiestniť do hnedého kontajnera. Pričom takéto kontajnery zabezpečuje a vyváža obec, ktorá je zároveň povinná takto vyzbieraný odpad spracovať. Ak sa niekto stane svedkom vypaľovania trávy, mal by okamžite nahlásiť na linku tiesňového volania 112, prípadne na políciu (158) alebo mestskú políciu (159).

Pokarhanie alebo pokutu do 331 eur možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch