Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zber starých vozidiel v roku 2018

12.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.16 Zber starých vozidiel v roku 2018

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


Právna úprava zberu starých vozidiel a povinností s tým spojených v § 64 zákona o odpadoch sa od prijatia tohto zákona na základe praktických skúseností s jeho aplikáciou menilo a v roku 2018 je upravené nasledovne -

Zber starých vozidiel môže vykonávať:

1. spracovateľ starých vozidiel v rozsahu autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia SR alebo

2. ten, kto má súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber starých vozidiel vo forme súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, vrátane zberného dvora, a má uzavretú zmluvu so spracovateľom starých vozidiel.

Osoba oprávnená na zber starých vozidiel má pri zbere starých vozidiel všeobecné povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 zákona o odpadoch a všeobecných povinností pri zbere odpadu a výkupe odpadu podľa § 16 zákona o odpadoch aj osobitné povinnosti pri zbere starých vozidiel, a to:

a) prevziať každé staré vozidlo od jeho držiteľa - ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby,

b) vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla,

c) vykonávať zber výhradne na účel prepravy starých vozidiel na ich spracovanie k spracovateľovi starých vozidiel okrem prípadu, ak zber vykonáva sám spracovateľ starých vozidiel,

d) odovzdať spracovateľovi starých vozidiel, ktorý spĺňa podmienky tohto zákona, každé odobrané staré vozidlo

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: