dnes je 8.12.2021

Input:

Zmeny povinností pre spracovateľov starých vozidiel podľa novely zákona o odpadoch č. 372/2021 Z. z.

11.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.11.1.6 Zmeny povinností pre spracovateľov starých vozidiel podľa novely zákona o odpadoch č. 372/2021 Z. z.

Ing. Juraj Poništ

Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. bol novelizovaný zákonom 372/2021 Z. z. Väčšina bodov novely nadobudne účinnosť 1. 11. 2021. Niektoré zmeny sa dotknú aj povinností pre spracovateľov starých vozidiel. O aké konkrétne zmeny pôjde, sa dozviete v ďalších častiach článku.

Zmena pri prevzatí starého vozidla spracovateľom

V tejto časti sa prakticky menia dve povinnosti. Lepšie povedané, tá prvá sa spresňuje a v druhej sa rozširuje lehota.

Pôvodne bol spracovateľ starých vozidiel povinný po prevzatí starého vozidla na spracovanie zaslať bezodkladne v elektronickej forme orgánu policajného zboru údaje o spracovaní starého vozidla a následne mu do 30 dní doručiť osvedčenie o evidencii časť I a časť II.

Údaje o