dnes je 8.12.2021

Input:

Zmeny vyplývajúce zo zákona o odpadoch pre zberné dvory v roku 2021

22.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:08

Kapitoly videa

Zmeny v oblasti komunálnych odpadov - nová definícia, nové prerozdelenie zodpovednosti za nakladanie s komunálnymi odpadmi, zmena zodpovednosti za nastavenie systému triedeného zberu zasiahnu aj do fungovania zberných dvorov. Ako nastaviť tento systém vo VZN obce alebo mesta, čo môže a čo nemôže byť prijaté na zbernom dvore a ďalšie otázky nájdete vo videoseminári.

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.