dnes je 26.5.2020

Input:

Zneškodňovanie výpalkov z páleníc

10.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.1.2 Zneškodňovanie výpalkov z páleníc

Ing. Juraj Poništ

Výpalky sú špecifickým poľnohospodárskym odpadom, tiež nazývané destilačné odpadové vody. Výpalky vo svojej podstate predstavujú kvapalnú zložku z destilácie etanolu. Liehovarnícke výpalky sú energeticky bohaté substráty (13,6 MJ/kg sušiny), vďaka čomu predstavujú vhodný substrát pre anaeróbnu digesciu.

Výpalky majú vysoké hodnoty dusíka, čo ešte zvyšuje ich potenciál pre mikrobiálne spracovanie. Na zloženie a koncentráciu výpalkov vplýva druh a kvalita suroviny, spôsob ohrevu a kvasenia, kapacita konkrétneho závodu, úroveň strojno-technologického zariadenia.

Liehovarnícke výpalky sa vyznačujú vysokými hodnotami organického znečistenia, ktoré môže dosiahnuť až 100 000 mg/l ChSK a 2 400 – 50 000 mg/l BSK5.

Okrem vysokého organického znečistenia vznikajú problémy pri likvidácii výpalkov kvôli ich nízkemu pH.

Hodnota pH odpadových výpalkov sa môže pohybovať v rozmedzí 3,5 – 5,4.

Anaeróbna digescia spracovania výpalkov môže viesť k odstráneniu ChSK a BSK5 až na úrovni 90 – 95 %. Využitie výpalkov ako substrátu na výrobu bioplynu je alternatívou na zníženie spotreby energie v procese výroby etanolu produkciou elektriny a tepla.

Aplikácia výpalkov prostredníctvom postrekov či závlah je zriedkavá a riadi sa pôdnymi ako aj zrážkovými pomermi.

Výpalky z poľnohospodárskych výpalkov majú negatívne účinky ešte aj pri zriedení 1:5. V rastlinách nežiaduco stúpa obsah dusíkatých látok, K, Ca, KNO3.

Okrem anaeróbnej digescie a postrekov sa ponúka vodohospodárske riešenie likvidácie výpalkov. Oproti skrmovaniu či využitiu v pôde je vodohospodárska likvidácia výpalkov ekonomicky asi najmenej výhodná.

Pre aeróbne biologické čistenie výpalkov sú v princípe vhodné oba základné typy – biofiltrácia i aktivačný proces. V dôsledku vysokej koncentrácie nerozpustných a organických látok je však možné tieto procesy aplikovať len po separácii oboch fáz a po silnom zriedení inými odpadovými vodami.

Pri čistení tohto typu odpadových