Kalendár
marec 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia povinnosť
25.3.2019 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Návrh zákona na zálohovanie jednorazových obalov na nápoje

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Zrušenie registrácie oprávnenému spotrebiteľovi pri spotrebnej dani z energiíGarancia

25.3.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Za určitých zákonom stanovených okolností môže správca dane zrušiť registráciu oprávnenému spotrebiteľovi elektriny, oprávnenému spotrebiteľovi uhlia ako aj spotrebiteľovi zemného plynu. Colný úrad zruší registráciu oprávneného ...
viac
HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na rok 2019

HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na rok 2019

22.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2019) https://www.enviro.sk/download/enviro/harmonogram_vyziev_2019_verzia_2_a-bez-sz.pdf
viac

HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na rok 2019

Zdroj: Verlag Dashöfer
https://www.enviro.sk/download/enviro/harmonogram_vyziev_2019_verzia_2_a-bez-sz.pdf enviro, harmonogram výziev, kvalita životného prostredia, 2019, Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Operačný program ...
viac

Na novom návštevnom poriadku TANAP-u musí byť všeobecná zhoda

22.3.2019, Zdroj: SITA
Návrh nového návštevného poriadku Tatranského národného parku, ktorý prednedávnom predstavili štátni ochranári vyvolal vášne. Minister životného prostredia László Sólymos preto prijal predstaviteľov iniciatívy Aj my sme Tatry, aby snimi rokoval oich hromadnej ...
viac

Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia a uhrádzanie výdavkov na spracovanieGarancia

20.3.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dodržiavanie harmonizovanej technickej normy alebo slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody alebo ich časti sa považuje za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom, na ktoré sa vzťahuje. Slovenská ...
viac

Spôsob ochrany slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácieGarancia

15.3.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Názvy slovenská technická norma a značka „STN”, predbežná slovenská technická norma a značka „STN P” a technická normalizačná informácia a značka „TNI” sa nesmú použiť na označenie iného dokumentu. Úrad ako slovenský národný normalizačný ...
viac

Podpora biodegradovateľných ekoplastovGarancia

12.3.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo životného prostredia SR pokračuje v boji so znečisťovaním životného prostredia plastovým odpadom. Po spoplatnení jednorazových plastových tašiek, zvýšení poplatkov za uloženie odpadov na skládku, či chystanom systéme zálohovania ...
viac

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek je opäť bližšie realite. Návrh zákona prešiel legislatívnou radou vlády

12.3.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Povinné zálohovanie nápojových obalov úspešne pokračuje vnaštartovanom legislatívnom procese. Skončilo medzirezortné pripomienkové konanie, aj následné rozporové konania. Dnes návrh zákona prešiel Legislatívnou radou vlády SR. Ak všetko pôjde ako má, ...
viac

Vyhláška č. 371/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochGarancia

11.3.2019, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Vyhláška č. 371/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Žiadosť o súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie v roku 2019Garancia

11.3.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Čo všetko musí obsahovať žiadosť o súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, podľa Vyhlášky č. 371/2015 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Takáto žiadosť obsahuje identifikačné údaje žiadateľa, ...
viac
Najčítanejšie

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019 -nové povinnosti od 1. januára 2019Garancia

24.9.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o odpadoch s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nové povinnosti a pre dotknuté subjekty stanovuje prechodné obdobia na ich splnenie. Ide o tieto povinnosti v prechodnom období po 1. januári 2019: 1. Prevádzkovateľ ...
viac

Identifikačný list nebezpečného odpadu SK 08Garancia

30.10.2017, Ing. Peter Galovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Galovič; Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúGarancia

19.10.2018, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s.r.o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: 1. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADUGarancia

26.1.2018, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU Evidenčný list odpadu sleduje toky odpadov pre každý kód činnosti a druh alebo poddruh odpadu. Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2019 Z.z. novela č. 504/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 4.1.2019 v čiastke č. 2)
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 20/2019 Z.z. o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (vyšlo dňa: 17.1.2019 v čiastke č. 7)
  • 21/2019 Z.z. ustanovuje výšku ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady (vyšlo dňa: 18.1.2019 v čiastke č. 8)
  • 22/2019 Z.z. ustanovuje výšku povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu (vyšlo dňa: 18.1.2019 v čiastke č. 8)
  • 31/2019 Z.z. ustanovuje podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 71/2019 Z.z. novela vyhl. č. 33/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 80/2019 Z.z. novela vyhl. č. 416/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2019 v čiastke č. 31)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

4.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

5.6.2019, Nitra
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

22.5.2019, Nitra
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

13.6.2019, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: