Kalendár
máj 2019
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia povinnosť
31.5.2019 - Ochrana ovzdušia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Vyplnené vybrané IL NO – skupiny 01 až 10

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Produkcia emisií v európskom priestore za rok 2018Garancia

24.5.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Porovnanie produkcie CO2 2017 a 2018 8. mája 2019 uverejnil štatistický úrad EÚ - Eurostat, vyhodnotenie produkcie CO2 za rok 2018. V roku 2018 vypustila Európska únia do atmosféry o 2,5 percenta menej CO2 ako predvlani. Slovensko ho ...
viac

Štátny tajomník Kurilla na Týždni OECD: Slovenské predsedníctvo potvrdzuje, že vieme prevziať vedenie

24.5.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Tento týždeň sa vParíži koná tzv. „OECD Week“ pozostávajúci zFóra OECD azasadnutia Rady OECD naministerskej úrovni, ktorému predsedá Slovenská republika. Témou zasadnutia je „Využitie digitálnej transformácie preudržateľný rozvoj: príležitosti ...
viac

Európska komisia ocenila Slovensko za promptné zaslanie reportu o stave sústavy NATURA 2000

24.5.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Členské štáty EÚ majú povinnosť každých 6 rokov vypracovať správu ostave svojej sústavy chránených území Natura 2000. Do stanoveného termínu dokonca apríla si uvedenú povinnosť splnilo iba 8 členských štátov, pričom Slovensko dodalo report ako druhá ...
viac

Hlavné témy 14. zasadnutia Európskeho jadrového fóraGarancia

22.5.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Štáty Európskej únie dnes prevádzkujú 127 reaktorov, ktoré vyrábajú 27 percent elektriny, zamestnávajú 800 tisíc pracovníkov a vytvárajú 70-miliardový ročný obrat. 30. apríla 2019 sa konalo v Prahe 14. zasadnutie Európskeho jadrového fóra ( ...
viac

Príprava novely o ochrane prírody môže pomôcť zmierniť ekologický dlh

22.5.2019, Zdroj: SITA
Zmierniť posúvanie dňa, odkedy žijeme na ekologický dlh, možno aj individuálne. Jednotlivci môžu obmedziť plytvanie či nadmernú spotrebu. Samosprávy môžu zase využívať a uprednostňovať zelenú energiu. Viaceré opatrenia týkajúce sa ochrany vody či obmedzenia ...
viac

Oddnes žijeme na ekologický dlh

22.5.2019, Zdroj: SITA
Slovensko oddnes žije na ekologický dlh. Medzi najvypuklejšie príčiny patrí produkcia oxidu uhličitého z fosílnych palív, nevhodné poľnohospodárstvo a odlesňovanie. Uvádza sa to v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytla Andrea Settey Hajdúchová zo ...
viac

Hlava štátu podpísala zákon, ktorý rieši problematiku nepôvodných druhov

22.5.2019, Zdroj: SITA
Prezident SR Andrej Kiska dnes podpísal novelu zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov. Týmto zákonom ministerstvo životného prostredia (MŽP) stanovilo pravidlá na boj proti šíreniu inváznych druhov rastlín a ...
viac

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť v roku 2019Garancia

20.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa vyhlášky č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, odborná spôsobilosť na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa overuje na základe žiadosti fyzickej osoby o overenie odbornej spôsobilosti na ...
viac

Hlavné výsledky scenárov nízkouhlíkovej stratégieGarancia

20.5.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Posledné dva roky IEP spolu so Svetovou bankou a expertmi z iných rezortov pracoval na štúdii „A Low-CarbonGrowth Study for Slovakia” ktorá modeluje možnosti a náklady znižovania emisií Slovenskej republiky do roka 2030 s výhľadom do 2050. V ...
viac

Zákaz vypaľovania trávy a pokuty v roku 2019Garancia

20.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Počet požiarov, ako aj výška škody pri vypaľovaní suchej trávy v jarnom období každoročne rastie, aj keď je všeobecne známa škodlivosť a nebezpečnosť. Vypaľovanie suchej trávy je spojené s neobrobenosťou pôdy na našom území. Ustanovenie ...
viac
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 06Garancia

10.4.2019, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Kyselina sírová a kyselina siričitá    2. Kód odpadu: 06 01 01    3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:Olejovitá, bezfarebná, podľa stupňa ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Dotácie pre obce z Environmentálneho fondu - ochrana ovzdušiaGarancia

26.3.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotáciu v oblasti ochrany ovzdušia z Environmentálneho fondu môže získať obec na tieto činnosti - Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva ...
viac

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Garancia

10.4.2019, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky     2. Kód odpadu: 08 01 11     3. Fyzikálne a chemické ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vymedzenie pôvodcu odpaduGarancia

13.3.2018, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Pojem  pôvodca odpadu  bol prebratý na základe definície v čl. 3 bod 5 rámcovej smernice o odpadoch. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 93/2019 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 16.4.2019 v čiastke č. 40)
  • 101/2019 Z.z. novela vyhl. č. 525/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 102/2019 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 103/2019 Z.z. novela vyhl. č. 554/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 104/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 106/2019 Z.z. ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 111/2019 Z.z. novela zák. č. 587/2004 Z. z. a č. 329/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 26.4.2019 v čiastke č. 44)
  • 113/2019 Z.z. novela vyhl. č. 172/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 26.4.2019 v čiastke č. 44)
  • 114/2019 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave (vyšlo dňa: 29.4.2019 v čiastke č. 45)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

3.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

18.7.2019, Nitra
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

8.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2019

13.6.2019, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: