Kalendár
október 2018
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia povinnosť
22.10.2018 - Odpadové hospodárstvo

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Obaly od A po Z

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Zelený vzdelávací fond sa envirorezortu osvedčil, minister Sólymos ohlásil druhý ročník

Zelený vzdelávací fond sa envirorezortu osvedčil, minister Sólymos ohlásil druhý ročník

15.10.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
„Myšlienka Zeleného vzdelávacieho fondu je jednoduchá - prepojiť súkromný, štátny aneziskový sektor, aby sme spoločne zvýšili úroveň environmentálnej výchovy naSlovensku. Úspech prvého ročníka nám dokazuje, že sme sa vybrali správnou cestou,“uviedol ...
viac
Požiadavky aplikácie kuchynského odpadu v procese anaeróbnej digescie bioplynových staníc

Požiadavky aplikácie kuchynského odpadu v procese anaeróbnej digescie bioplynových staníc

12.10.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 je kuchynský odpad definovaný ako materiál kategórie 3 (s výnimkou kuchynského odpadu z dopravných prostriedkov používaných vmedzinárodnej preprave). Podľa nariadenia Európskeho ...
viac
Sólymos: Emisie z osobnej dopravy výrazne znížime

Sólymos: Emisie z osobnej dopravy výrazne znížime

10.10.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Niektoré členské štáty EÚ presadzovali 40 % zníženie emisií unových áut adodávok. Nakoniec však zvíťazil kompromisný návrh, ktorý predstavila aktuálne predsedajúca krajina EÚ - Rakúsko. Návrh má podľa slov ministra Lászlóa Sólymosa pozitívne aj negatívne ...
viac
Žiadosť o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti v roku 2018

Žiadosť o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti v roku 2018Garancia

10.10.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Takáto žiadosť obsahuje identifikačné údaje žiadateľa, zoznam druhov odpadov, ktoré budú odovzdávané, ich kategóriu a množstvá, uvedenie účelu využitia odovzdávaného odpadu v domácnosti, zdôvodnenie potreby takéhoto odovzdávanie odpadu ...
viac
Rámec klimaticko - energetickej politiky EÚ 2030

Rámec klimaticko - energetickej politiky EÚ 2030Garancia

8.10.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
EK je presvedčená, že samostatný cieľ v doprave nemá zmysel. Pokrok v oblasti energetickej efektívnosti sa dosahuje prostredníctvom osobitných politických opatrení. Najdôležitejším opatrením v tejto oblasti je prijatie smernice o energetickej ...
viac
Žiadosť o súhlas na skladovanie výkopovej zeminy v roku 2018

Žiadosť o súhlas na skladovanie výkopovej zeminy v roku 2018Garancia

5.10.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Čo všetko musí obsahovať žiadosť o súhlas na skladovanie výkopovej zeminy katalógové číslo 17 05 04 alebo 17 05 06, podľa Vyhlášky č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Čo všetko musí obsahovať žiadosť ...
viac
Obmedzenie aplikácie digestátu z bioplynových staníc ako sekundárneho zdroja živín

Obmedzenie aplikácie digestátu z bioplynových staníc ako sekundárneho zdroja živínGarancia

3.10.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sekundárnym zdrojom živín sa vzmysle zákona 136/2000 Z. z. o hnojivách rozumie látka organického pôvodu alebo anorganického pôvodu, neobsahujúca nadlimitné rizikové prvky alebo rizikové látky, obsahujúca živiny na výživu rastlín a lesných ...
viac
Sólymos: Dokončili sme práce na posilnení ochrany národných parkov

Sólymos: Dokončili sme práce na posilnení ochrany národných parkov

2.10.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Minister životného prostredia predstavil novelu zákona oochrane prírody akrajiny. Po dlhom období je pripravená nová legislatíva, ktorá dokáže zaistiť národným parkom Slovenska potrebnú ochranu. Hlavnou myšlienkou novely je zaistiť stav, kedy ochrana prírody ...
viac
Náležitosti povolenia aplikácie digestátu ako sekundárneho zdroja živín do pôdy

Náležitosti povolenia aplikácie digestátu ako sekundárneho zdroja živín do pôdyGarancia

1.10.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách sú producent sekundárneho zdroja živín a producent kompostu povinní pred ich prvou aplikáciou do poľnohospodárskej pôdy alebo na lesné pozemky, pred ich uvedením do obehu alebo pri zmene výrobných ...
viac
Sprísnenie požiadaviek prevádzky bioplynových staníc v oblasti ochrany ovzdušia novelou vyhlášky č. 410/2012 Z. z.

Sprísnenie požiadaviek prevádzky bioplynových staníc v oblasti ochrany ovzdušia novelou vyhlášky č. 410/2012 Z. z.

28.9.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri investične náročnejších opatreniach zariadenia, ktoré nie sú zdrojom zápachu a sú bez sťažností obyvateľov, možno odložiť termín na zosúladenie s preskúmaním každé 2 roky. Zariadenia, v ktorých dochádza k opakovanému obťažovaniu zápachom, ...
viac
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
viac

Kam z výpalkami z prevádzky pestovateľskej páleniceGarancia

4.12.2013, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
S technologickým procesom destilácie sa stretávame vo viacerých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu, ale i mimo nich. Destilácia je zložitý fyzikálny pochod, k jeho porozumeniu a zvládnutiu je potrebne poznať niektoré fyzikálno- ...
viac

Skladovanie chemikáliíArchív

28.10.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre skladovanie chemikálií vo výrobe používame ekologické skrine. V mieste častého používania chemikálie napr. rozpúšťadla v 1l balení je potrebné mať tiež nejakú záchytnú vaničku, alebo stačí mať vyčlenené a označené miesto na stole, resp. v regáli? ...
viac

Identifikačný list nebezpečného odpadu SK 08Garancia

30.10.2017, Ing. Peter Galovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Galovič; Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 200/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 204/2018 Z.z. novela vyhl. č. 21/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 208/2018 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 216/2018 Z.z. o rybárstve (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 222/2018 Z.z. novela vyhl. č. 209/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2018 v čiastke č. 76)
  • 237/2018 Z.z. novela vyhl. č. 24/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 17.8.2018 v čiastke č. 85)
  • 264/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 56/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.9.2018 v čiastke č. 95)
  • 265/2018 Z.z. novela vyhl. č. 341/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 25.9.2018 v čiastke č. 96)
  • 284/2018 Z.z. novela zák. č. 338/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2018 v čiastke č. 106)
  • 287/2018 Z.z. novela zák. č. 139/1998 Z. z. a č. 576/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

22.10.2018, Žilina
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

21.11.2018, Žilina
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

14.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

24.10.2018, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: