Kalendár
október 2017
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia povinnosť
25.10.2017 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček mesiaca
Stavebný odpad od A po Z
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie
Parlament dal zelenú efektívnejšej ochrane ovzdušia

Parlament dal zelenú efektívnejšej ochrane ovzdušia

18.10.2017, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes schválili novelu zákona o ochrane ovzdušia. O aplikačnej novele odpadového zákona budú hlasovať zajtra. V parlamente dnes mali poslanci na stole dva piliere ochrany zdravia obyvateľov a životného prostredia na ...
viac
Správa o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov energie

Správa o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov energie

16.10.2017, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky malo povinnosť Európskej komisii predložiť do 31. decembra 2011 a následne má stálu povinnosť predložiť každé dva roky do roku 2021 Správu o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie ...
viac
Nový lesnícky projekt učí o včelách a ich ochrane

Nový lesnícky projekt učí o včelách a ich ochrane

13.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Štátny podnik Lesy SR organizuje slovensko-poľský projekt s názvom „Spoločným vzdelávaním o chove včiel pre uplatnenie v praxi v Beskydách“. Jeho cieľom je zvýšenie znalostí o chove včiel nielen pre odbornú verejnosť z radov slovenských a poľských ...
viac
110 škôl získalo medzinárodný certifikát

110 škôl získalo medzinárodný certifikát "Zelená škola"

11.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
110 slovenských škôl, ktoré sa počas posledných dvoch rokov venovali environmentálnej výchove a praktickým aktivitám v rámci nej, získalo uplynulý piatok, 6.10.2017, vlajku a medzinárodný certifikát environmentálneho vzdelávacieho programu Zelená škola. Cieľom ...
viac
Deň súkromného podnikania sa blíži. Zapojte sa aj vy

Deň súkromného podnikania sa blíži. Zapojte sa aj vy

10.10.2017, Zdroj: METRO Cash & Carry
Reštaurácia pripravila večeru vo dvojici s dezertom zdarma, obchod so zmiešaným tovarom zas ponúka zľavu na nákup nad 20 eur, upratovacia služba nachystala 10 % dole zo svojho cenníka za poskytnuté služby. Mnohí podnikatelia sa už zapojili ku Dňu súkromného ...
viac
Zmeny v požiadavkách na aerosólové rozprašovače - tlak pri teplote 50 °C

Zmeny v požiadavkách na aerosólové rozprašovače - tlak pri teplote 50 °C

9.10.2017, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Technický pokrok a inovácie viedli v posledných rokoch k vývoju aerosólových rozprašovačov s inovačnými nehorľavými hnacími plynmi, najmä stlačenými plynmi ako je dusík, stlačený vzduch alebo oxid uhličitý. Technický pokrok a ...
viac
Zmeny v požiadavkách na aerosólové rozprašovače - označovanie

Zmeny v požiadavkách na aerosólové rozprašovače - označovanie

6.10.2017, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2017 Z. z. dáva označovanie aerosólových rozprašovačov do súladu s požiadavkami na označovanie stanovenými v nariadení (ES) č. 1272/2008, pričom sa zohľadňujú následné úpravy stanovené v ...
viac
Požiadavky na aerosólové rozprašovače podľa národnej legislatívy

Požiadavky na aerosólové rozprašovače podľa národnej legislatívy

4.10.2017, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Definícia aerosólového rozprašovača podľa nariadenia vlády vychádza z definície v smernici Rady 75/324/EHS. Aerosólový rozprašovač je podľa nariadenia vlády obal vyrobený z kovu, zo skla alebo z plastu obsahujúci stlačený, ...
viac
Výzva zameraná na dobudovanie sústavy NATURA 2000

Výzva zameraná na dobudovanie sústavy NATURA 2000

2.10.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola dňa 22.08.2017 vyhlásená v poradí už 26. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-26 (ďalej len „výzva“), ktorej ...
viac
Vláda schválila návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

Vláda schválila návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

29.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda Slovenskej republiky schválila návrh zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a ...
viac
Najčítanejšie

Vymedzenie pôvodcu odpaduGarancia

1.12.2016, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič Pojem pôvodca odpadu bol prebratý na základe definície v čl. 3 bod 5 rámcovej smernice o odpadoch. Pôvodcom odpadu nie je len právnická ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúGarancia

17.4.2017, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc, Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Božena Gašparíkova ; CSc; Mag. Annamária Tóthová;Dvořák Hager Partners ; advokátska kancelária ; s.r.o. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: 1. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochGarancia

22.5.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do zbierky zákonov bola odoslaná vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,  vykonáva zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nový zákon o odpadoch“). Návrh vyhlášky ...
viac

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

23.5.2016, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 174/2017 Z.z. ustanovuje citlivé oblasti a zraniteľné oblasti (vyšlo dňa: 1.7.2017 v čiastke č. 72)
  • 181/2017 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 191/2017 Z.z. novela vyhl. č. 271/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
  • 215/2017 Z.z. zrušenie vyhl. č. 38/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 6.9.2017 v čiastke č. 92)
  • 216/2017 Z.z. novela vyhl. č. 373/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 6.9.2017 v čiastke č. 92)
  • 217/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 46/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 7.9.2017 v čiastke č. 93)
  • 232/2017 Z.z. o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá (vyšlo dňa: 3.10.2017 v čiastke č. 100)
  • 239/2017 Z.z. novela zák. č. 205/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 240/2017 Z.z. novela zák. č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

9.11.2017, Žilina
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

5.12.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

6.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Facility management

30.10.2017, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Petráková Zora, PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie. Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania. Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

24.10.2017, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: