Kalendár
november 2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia povinnosť
27.11.2017 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček mesiaca
Zberný dvor od A po Z
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie
Elektronický systém vkladania vybraných údajov

Elektronický systém vkladania vybraných údajov

22.11.2017, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje pre prevádzkovateľa prevádzky alebo dobrovoľného účastníka schémy obchodovania, okrem ...
viac

Povolenie na osobitné užívanie vôdGarancia

21.11.2017, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť má vydané povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku. Povolenie sa vzťahuje na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z areálovej komunikácie, spevnených ...
viac
Obchodovanie s emisnými kvótami AEA a použitie výnosov

Obchodovanie s emisnými kvótami AEA a použitie výnosov

20.11.2017, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prináša od 1. januára 2018 pravidlá pre obchodovanie s emisnými kvótami AEA. Emisné kvóty AEA ...
viac
Ministerstvo životného prostredia začne budovať nový Informačný systém odpadového hospodárstva

Ministerstvo životného prostredia začne budovať nový Informačný systém odpadového hospodárstva

16.11.2017, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Nový systém odstráni nedostatky súčasného systému nakladania s odpadmi, ako sú napríklad neodsledovateľnosť toku odpadu od jeho vzniku po jeho konečné spracovanie a formálne deklarovanie spracovania odpadu. Väčšina údajov sa bude spracovávať v štandarde Open ...
viac

Vybrané povinnosti firmy, ktorá má udelenú autorizáciu na obalyGarancia

15.11.2017, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne (jeho odpady nekončia v komunálnom odpade). Má firma, kt. má udelenú autorizáciu na obaly, povinnosť vypočítať si trhový a zberový podiel § 27 ods.4 písm. ...
viac
Pokročilé biopalivá

Pokročilé biopalivá

15.11.2017, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonom č. 181/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do ...
viac
Biopalivá v slovenskej legislatíve - zákon č. 181/2017 Z. z.

Biopalivá v slovenskej legislatíve - zákon č. 181/2017 Z. z.

13.11.2017, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právna úprava využívania biopalív druhej generácie bola do slovenskej legislatívy premietnutá zákonom č. 181/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej ...
viac
Novela zákona o ovzduší od 1. decembra 2017 - smogový varovný systém

Novela zákona o ovzduší od 1. decembra 2017 - smogový varovný systém

10.11.2017, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov prináša o. i. nahradenie doterajšej právnej úpravy ozónového smogového varovného systému novou právnou úpravou smogového varovného systému. Novela zákona č. 137/ ...
viac

Novela zákona o odpadoch od 1.12.2017, 1.1.2018 a 1.1.2023Garancia

8.11.2017, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a po zmene a doplnení niektorých zákonov bol od svojej účinnosti od 1. januára 2016 novelizovaný celkom trikrát, a to zákonom č. 91/2016 Z. z. , zákonom č. 313/2016 Z. z. a zákonom č.  90/2017 Z. ...
viac
Novela zákona o ovzduší od 1. decembra 2017 - nové povinnosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov a stredných zdrojov

Novela zákona o ovzduší od 1. decembra 2017 - nové povinnosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov a stredných zdrojov

8.11.2017, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov bola do legislatívneho procesu predložená o. i. aj z dôvodu povinnosti transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2193 o obmedzení emisií ...
viac
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
viac

Identifikačný list nebezpečného odpadu SK 08Garancia

30.10.2017, Ing. Peter Galovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Galovič; Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochGarancia

29.11.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. 10. 2013 nadobudla účinnosť nová vykonávacia vyhláška z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej v texte len “predmetná vyhláška“) ...
viac

Vymedzenie pôvodcu odpaduGarancia

1.12.2016, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič Pojem pôvodca odpadu bol prebratý na základe definície v čl. 3 bod 5 rámcovej smernice o odpadoch. Pôvodcom odpadu nie je len právnická ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 240/2017 Z.z. novela zák. č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 244/2017 Z.z. novela zák. č. 150/2013 Z. z. a č. 17/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 246/2017 Z.z. novela vyhl. č. 366/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 13.10.2017 v čiastke č. 104)
  • 247/2017 Z.z. ustanovuje podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou (vyšlo dňa: 13.10.2017 v čiastke č. 104)
  • 251/2017 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore (vyšlo dňa: 20.10.2017 v čiastke č. 106)
  • 252/2017 Z.z. o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05498-OL-2017 z 9. októbra 2017 (vyšlo dňa: 20.10.2017 v čiastke č. 106)
  • 268/2017 Z.z. novela zák. č. 98/2004 Z. z. a č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.11.2017 v čiastke č. 116)
  • 277/2017 Z.z. novela zák. č. 136/2000 Z. z. a č. 364/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev (vyšlo dňa: 23.11.2017 v čiastke č. 122)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

5.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

5.12.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

6.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

28.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: