Najnovšie

Povinnosti obce pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadomGarancia

11.2.2016, Ing. Monika Murínová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Viacero právnych predpisov v SR a EU sa zaoberá otázkou ako nakladať s biologicky rozložiteľným odpadom. Obec rozhodne čo sa bude na jej území robiť s biologicky rozložiteľnými odpadmi (BRO). Avšak rozhodnutie obce musí byť v súlade zo zákonom 79/2015 Z. z. o  ...
celý článok

Udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcovGarancia

9.2.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu preukazuje organizácia zodpovednosti výrobcov počas celej doby jej oprávneného pôsobenia ministerstvu, prvýkrát však pri žiadosti o ...
celý článok
Envirorezort pomôže sanovať zosuv v Pečovskej Novej Vsi

Envirorezort pomôže sanovať zosuv v Pečovskej Novej Vsi

8.2.2016, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Nový oporný múr má zastaviť zosuv svahu v obci Pečovská Nová Ves v okrese Sabinov. Na jeho výstavbu získala samospráva dotáciu 100-tisíc eur z Ministerstva životného prostredia SR. Stavba by mala byť hotová v prvom štvrťroku tohto roka. Nový oporný múr má ...
celý článok

Ďalšie povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcovGarancia

7.2.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi ďalšie povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov patrí overovanie správnosti údajov, komunikovať s ministerstvom, ďalej má informačnú povinnosť ako aj oznamovaciu. Povinnosťou je aj pravidelne vykonávať overenie správnosti údajov poskytnutých ...
celý článok

Povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcovGarancia

5.2.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch, pričom zabezpečuje na základe zmluvy o plnení ...
celý článok
Európska komisia prehodnocuje efektívnosť smerníc EÚ na ochranu prírody

Európska komisia prehodnocuje efektívnosť smerníc EÚ na ochranu prírody

5.2.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa Európskeho parlamentu sú európske smernice o vtákoch a biotopoch najefektívnejšie v oblasti ochrany vzácnych druhov živočíchov, rastlín a biotopov. Europoslanci veľkou väčšinou podporili správu o priebežnom hodnotení Stratégie na ochranu biodiverzity do ...
celý článok
Aj druhé kolo projektu Zelená domácnostiam sa teší záujmu verejnosti

Aj druhé kolo projektu Zelená domácnostiam sa teší záujmu verejnosti

3.2.2016, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Záujem o využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach naďalej pokračuje. V druhom kole národného projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) celkovo 3216 poukážok. Záujem o podporu už v prvých hodinách po ...
celý článok
Podporované aktivity v odpadovom hospodárstve v rámci OP Kvalita životného prostredia v období 2014-2020

Podporované aktivity v odpadovom hospodárstve v rámci OP Kvalita životného prostredia v období 2014-2020

1.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bude v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014-2020 možné získať finančné prostriedky na vybudovanie skládky odpadov? Je taktiež možné získať finančnú pomoc na vybudovanie spaľovne nebezpečných odpadov? Bude v rámci ...
celý článok
Povinnosť pre výrobcu vyhradeného výrobku - zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku - doplnenie

Povinnosť pre výrobcu vyhradeného výrobku - zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku - doplnenie

29.1.2016, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nový zákon o odpadoch“). V zmysle § 135 ods. 10 výrobca, ktorý sa k 01. januáru 2016 považuje za výrobcu vyhradeného výrobku, ...
celý článok
Kvalitu ovzdušia na Slovensku už SHMÚ meria s novou technikou

Kvalitu ovzdušia na Slovensku už SHMÚ meria s novou technikou

27.1.2016, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Zlepšenie parametrov merania kvality ovzdušia, jeho mobility a informovanosť verejnosti o výsledkoch meraní – to bol cieľ projektu Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO). Od septembra do novembra 2015 sa podarilo ...
celý článok
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

22.5.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Por. číslo   Dátum   Miesto vzniku/nakladania s odpadom   Odpad umiestnený   Množstvo odpadu   Kód   IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu   Poznámka   sklad   nádoba   vznik/príjem   nakladanie   činnosti   ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Čo prinesie nový zákon o odpadoch pre firmy?Garancia

16.10.2015, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Schválený nový zákon o odpadoch prináša niekoľko zásadných zmien, ktoré sa dotknú predovšetkým podnikateľského prostredia. Vplyv na firmy bude mať napríklad zavedenie Rozšírenej zodpovednosti výrobcov, zruše nie Recyklačného fondu a vypracovávania Programu ...
celý článok

Vzor oznámenia o finančnom krytíArchív

1.12.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článok

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadovGarancia

22.5.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do zbierky zákonov bola odoslaná vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktorý bol spracovaný  na základe Plánu legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...
celý článok

Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochGarancia

29.11.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. 10. 2013 nadobudla účinnosť nová vykonávacia vyhláška z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej v texte len “predmetná vyhláška“) ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 6/2016 Z.z. vyhlasuje prírodnú rezerváciu Borsukov vrch (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 1)
  • 8/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 354/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 1)
  • 11/2016 Z.z. vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 2)
  • 15/2016 Z.z. ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 2)
  • 57/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľnosti (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 6)
  • 69/2016 Z.z. vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo (vyšlo dňa: 13.1.2016 v čiastke č. 8)
  • 71/2016 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.1.2016 v čiastke č. 8)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
21.3.2016 - 23.3.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
10.3.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
18.5.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
12.2.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
19.2.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
16.5.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
16.3.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: