Kalendár
júl 2017
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia povinnosť
31.7.2017 - Odpadové hospodárstvo

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček mesiaca
Pôvodca odpadu
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok

21.7.2017, Mgr. Natália Vavrovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo životného prostredia SR vydalo 7. júla vyhlášku, ktorá ustanovuje kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov a ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP č. 271/2011 Z. z. Vyhláška nadobúda ...
viac
Envirorezort začal kontrolovať vybrané studne, ktoré sa nachádzajú neďaleko skládky vo Vrakuni

Envirorezort začal kontrolovať vybrané studne, ktoré sa nachádzajú neďaleko skládky vo Vrakuni

19.7.2017, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Výskumný ústav vodného hospodárstva odštartoval kontroly vybraných studní v susedstve skládky vo Vrakuni. Doplnkové kontroly sú odpoveďou envirorezortu na obavy miestnych obyvateľov šíriace sa v súvislosti so skládkou. Domové studne boli zvolené tak, aby ...
viac
Ťažbu v nováckych baniach opäť preskúmajú z hľadiska vplyvov na životné prostredie

Ťažbu v nováckych baniach opäť preskúmajú z hľadiska vplyvov na životné prostredie

17.7.2017, Zdroj: SITA
Osobitná komisia ministra životného prostredia rozhodla, že zámer Hornonitrianskych baní na obnovenie ťažby hnedého uhlia v bani Nováky sa musí znovu podrobiť posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Komisia tak rozhodla po tom, čo sa proti predchádzajúcemu ...
viac

Povinnosti výrobcu pneumatík a iných osôb od mája 2017Garancia

14.7.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Výrobca pneumatík je v súlade s povinnosťami výrobcu vyhradeného výrobku, ktoré sú uvedené v § 27 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. povinný zabezpečiť aj ďalšie povinnosti ktoré mu vyplývajú z príslušného zákona. Výrobca pneumatík je povinný ...
viac
Ministerstvo zahraničných vecí už rieši ochranu Karpatských bukových pralesov zaradených do lokalít UNESCO

Ministerstvo zahraničných vecí už rieši ochranu Karpatských bukových pralesov zaradených do lokalít UNESCO

14.7.2017, Zdroj: SITA
Výbor Svetového dedičstva UNESCO minulý týždeň vyzval vládu Slovenska, aby urýchlene prijala opatrenia na záchranu lokality UNESCO Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. Efektívnejšou ochranou Karpatských bukových pralesov zaradených so ...
viac

Náklady spojené s komunálnym odpadomGarancia

13.7.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Bližšie si priblížime náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s komunálnym odpadom. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich ...
viac

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmiGarancia

12.7.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri ...
viac
Vlani bolo 136 lesných požiarov, zničili 175 hektárov porastov

Vlani bolo 136 lesných požiarov, zničili 175 hektárov porastov

12.7.2017, Zdroj: SITA
Ministerstvo pôdohospodárstva evidovalo vlani 136 lesných požiarov na ploche takmer 175 hektárov. Agrorezort to konštatuje v Správe o lesnom hospodárstve za rok 2016 alebo v takzvanej Zelenej správe, ktorú predložil na pripomienkové konanie. Lesné požiare podľa ...
viac
Regióny môžu požiadať o príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu

Regióny môžu požiadať o príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu

10.7.2017, Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo novú eurofondovú výzvu, ktorá je zameraná na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu. Vyčlenených je 55 miliónov Eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja ...
viac

Vedenie evidencie pri AzbesteGarancia

7.7.2017, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nám, ako pôvodcom odpadu, vydávajú súhlasy na zhromažďovanie azbestu pod katalógovými číslami uvedenými v skupine 17 06. Firmám, ktoré vykonávajú jeho stabilizáciu, zase na katalógové čísla 19 08 03. Naša otázka ...
viac
Najčítanejšie

Vzor oznámenia o finančnom krytíArchív

1.12.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac

Kam z výpalkami z prevádzky pestovateľskej páleniceGarancia

4.12.2013, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
S technologickým procesom destilácie sa stretávame vo viacerých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu, ale i mimo nich. Destilácia je zložitý fyzikálny pochod, k jeho porozumeniu a zvládnutiu je potrebne poznať niektoré fyzikálno- ...
viac

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
viac

Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadomArchív

25.5.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Firma, ktorá odnáša nebezpečné odpady, má súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (zber a skladovanie odpadov vrátane prepravy na území okresu). Firma posiela späť list č. 1 a č. 4 zo SLNO. Pre niektorý druh odpadu je táto firma uvedená na liste č. 4 okrem ...
viac

Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochGarancia

29.11.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. 10. 2013 nadobudla účinnosť nová vykonávacia vyhláška z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej v texte len “predmetná vyhláška“) ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 125/2017 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 142/2017 Z.z. novela zák. č. 24/2006 Z. z. a č. 51/1988 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 147/2017 Z.z. novela zák. č. 258/2011 Z. z. a č. 569/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 148/2017 Z.z. novela zák. č. 39/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 150/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 442/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 153/2017 Z.z. novela zák. č. 330/1991 Zb. (vyšlo dňa: 9.6.2017 v čiastke č. 63)
  • 171/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2017 v čiastke č. 70)
  • 174/2017 Z.z. ustanovuje citlivé oblasti a zraniteľné oblasti (vyšlo dňa: 1.7.2017 v čiastke č. 72)
  • 181/2017 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 191/2017 Z.z. novela vyhl. č. 271/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

21.8.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

23.10.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

4.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Facility management

30.10.2017, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Petráková Zora, PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie. Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania. Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

22.8.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: