Kalendár
máj 2017
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia povinnosť
25.5.2017 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie
Novela zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia od 1. 7. 2017

Novela zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia od 1. 7. 2017

22.5.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. júla 2017 nadobúda účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. ...
viac
Zmena zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie od 15.6.2017

Zmena zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie od 15.6.2017

19.5.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. júna 2017 nadobúda účinnosť novela zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorou sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/ ...
viac
Novela zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia od 1.7.2017

Novela zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia od 1.7.2017

17.5.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Už 1.7.2017 nadobúda účinnosť novela zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Už 1.7.2017 nadobúda účinnosť novela ...
viac
Ministerstvo životného prostredia bude opäť novelizovať zákon o odpadoch, chce tým odbremeniť podnikateľov

Ministerstvo životného prostredia bude opäť novelizovať zákon o odpadoch, chce tým odbremeniť podnikateľov

15.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) pripravuje už piatu novelu zákona o odpadoch. Minister životného prostredia László Sólymos dnes informoval, že aplikačná novela má za úlohu znížiť administratívu pre malých podnikateľov, sprehľadniť systém odpadov a ...
viac
Pripravovaná zmena nariadenia vlády o aerosólových rozprašovačoch

Pripravovaná zmena nariadenia vlády o aerosólových rozprašovačoch

12.5.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače. Bola ...
viac
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami

10.5.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bola vydaná predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/ ...
viac
Jednou z najväčších hrozieb súčasnosti sú klimatické zmeny

Jednou z najväčších hrozieb súčasnosti sú klimatické zmeny

9.5.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účastníci prvej medzinárodnej vedeckej konferencie Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat, ktorú organizovala Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach a Nord University z Nórska dospeli ...
viac

§ 27 - Základné ustanoveniaGarancia

5.5.2017, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
(1) Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až treťom oddiele tejto časti zákona, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. Komentár k odseku 1 Pre nový režim rozšírenej zodpovednosti výrobcov ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

§ 69 - Základné ustanoveniaGarancia

5.5.2017, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
(1) Tento oddiel sa vzťahuje na pneumatiky, ktoré boli na trh Slovenskej republiky uvedené samostatne alebo na kolesách motorových vozidiel) a nemotorových vozidiel) bez ohľadu na ich výrobnú značku a dátum ich uvedenia na trh ako aj na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

§ 28 - Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinnostíGarancia

5.5.2017, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Registrácia do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadochArchív

15.2.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je firma povinná registrovať sa do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadoch, keď je registrovaná v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií podľa zákona č. 119/2010 a nie je výrobcom obalov, ale len používa obaly na balenie výrobkov pre ...
viac

Vymedzenie pôvodcu odpaduGarancia

1.12.2016, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič Pojem pôvodca odpadu bol prebratý na základe definície v čl. 3 bod 5 rámcovej smernice o odpadoch. Pôvodcom odpadu nie je len právnická ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
viac

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Garancia

23.5.2016, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 50/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 50/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 3.3.2017 v čiastke č. 24)
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 90/2017 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 21.4.2017 v čiastke č. 44)
  • 96/2017 Z.z. novela zák. č. 541/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2017 v čiastke č. 47)
  • 102/2017 Z.z. novela vyhl. č. 18/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 5.5.2017 v čiastke č. 50)
  • 103/2017 Z.z. novela vyhl. č. 342/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 5.5.2017 v čiastke č. 50)
  • 104/2017 Z.z. novela vyhl. č. 17/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 5.5.2017 v čiastke č. 50)
  • 105/2017 Z.z. novela vyhl. č. 20/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 5.5.2017 v čiastke č. 50)
  • 109/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 52/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 23.5.2017 v čiastke č. 53)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vodný zákon a súvisiace predpisy

5.6.2017, Žilina
Lektorka: Ing. Gaálová Anna 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

26.7.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Facility management

28.7.2017, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Petráková Zora, PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie. Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania. Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

26.7.2017, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: