Kalendár
január 2018
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia povinnosť
25.1.2018 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček mesiaca
Checklisty z oblasti legislatívy ŽP
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Povinnosti držiteľa elektroodpadu a príprava na jeho opätovné použitieGarancia

16.1.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu, na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý bol zavedený v obci ...
viac
Upozornenie - zrušenie autorizácie OZV

Upozornenie - zrušenie autorizácie OZV

16.1.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia SR vydalo v súlade s ustanovením § 105 ods. 2 písm. i) zákona o odpadoch Rozhodnutia o zrušení autorizácií, účinných od 1.1.2018. Ministerstvo životného prostredia SR vydalo v súlade s ustanovením § 105 ods. 2 písm. i) zákona o ...
viac
Sadzby pre určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov

Sadzby pre určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov

15.1.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmeny v zákone o odpadoch, ktoré boli schválené koncom roka 2017 v Národnej rade Slovenskej republiky sa netýkajú len samotného zákona o odpadoch, ale vyvolávajú nevyhnutne aj následné zmeny v sekundárnej legislatíve Zmeny v zákone ...
viac

Spracovanie, zber a odstránenie elektroodpaduGarancia

12.1.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. je špecifikované spracovanie elektroodpadu, spätný zber, oddelený zber, ako aj zberné miesto elektroodpadu a zberový podiel. Taktiež je dôležité odstránenie, ktoré môže byť manuálne, mechanické, ...
viac
OP KŽP: 38. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov

OP KŽP: 38. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov

12.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 11.01.2018 bola zverejnená 38. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Operačného programu životné prostredie. Z Kohézneho fondu bola na 38. výzvu vyčlenená indikatívna výška finančných prostriedkov 10 000 ...
viac

Zákazy a nakladanie s elektroodpadomGarancia

10.1.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V nasledujúcom článku si bližšie špecifikujeme nakladanie s elektroodpadom z domácností, ako aj nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností. Zakazuje sa zneškodňovať elektroodpad odovzdaný do systému spätného ...
viac
Plastové tašky sú s účinnosťou od 1. januára povinne spoplatnené

Plastové tašky sú s účinnosťou od 1. januára povinne spoplatnené

10.1.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Envirorezort si od prísnejšej odpadovej legislatívy sľubuje obmedzenie spotreby igelitiek pri nákupoch. Odpadom sa stávajú pomerne rýchlo a ich výskyt v životnom prostredí neustále rastie. Jeden Slovák ich ročne spotrebuje približne 466. Reč je o ľahkých ...
viac

Spôsoby zneškodnenia ortuti od roku 2018Garancia

8.1.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa novelizácie zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. platného od januára 2018 sa nakladanie s ortuťou vzťahuje na odpadovú ortuť a ortuť vrátane zlúčenín ortuti a zmesí ortuti, a ktorá sa musí zneškodniť. Pôvodca odpadovej ortuti je ...
viac
Na sanovanie svahov pôjde z eurofondov 24 mil. EUR

Na sanovanie svahov pôjde z eurofondov 24 mil. EUR

8.1.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Subjekty verejnej správy budú môcť už od zajtra žiadať prostriedky na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov svahov. Ministerstvo životného prostredia SR pre ne 28. decembra 2017 vyhlási výzvu v celkovej výške 24 miliónov EUR. Jej účelom ...
viac

Určenie výrobcu obalovGarancia

5.1.2018, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zahraničná firma X nakupuje suroviny, materiál a prázdne obaly od dodávateľov zo SR aj zahraničia a dodáva ich do slovenskej dcérskej spoločnosti Y, ktorá zabezpečuje iba montáž komponentov a balenie. Obe ...
viac
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Registrácia do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadochArchív

15.2.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je firma povinná registrovať sa do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadoch, keď je registrovaná v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií podľa zákona č. 119/2010 a nie je výrobcom obalov, ale len používa obaly na balenie výrobkov pre ...
viac

Identifikačný list nebezpečného odpadu SK 08Garancia

30.10.2017, Ing. Peter Galovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Galovič; Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor oznámenia o finančnom krytíArchív

1.12.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac

Vymedzenie pôvodcu odpaduGarancia

1.12.2016, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič Pojem pôvodca odpadu bol prebratý na základe definície v čl. 3 bod 5 rámcovej smernice o odpadoch. Pôvodcom odpadu nie je len právnická ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 9/2018 Z.z. novela vyhl. č. 55/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2018 v čiastke č. 4)
  • 10/2018 Z.z. novela zák. č. 319/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

26.1.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

24.1.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

18.1.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

17.1.2018, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: