Kalendár
máj 2018
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia povinnosť
25.5.2018 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček mesiaca
Držiteľ odpadu od A po Z
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie
Predbežná informácia k návrhu novely vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Predbežná informácia k návrhu novely vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

21.5.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bola verejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Bola verejnená predbežná informácia k návrhu ...
viac
Lex Žitný ostrov zefektívňuje ochranu strategických území. Už o mesiac bude predložený vláde

Lex Žitný ostrov zefektívňuje ochranu strategických území. Už o mesiac bude predložený vláde

18.5.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lex Žitný ostrov, historicky prvý zákon na ochranu strategických vodohospodárskych oblastí, čoskoro poputuje na vládu. A ochrana toho najvzácnejšieho nerastného bohatstva, ktoré na Slovensku máme, spojila hneď tri rezorty. K iniciatíve envirorezortu sa pridalo ...
viac
Požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie podľa zákona o vodách

Požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie podľa zákona o vodách

16.5.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd alebo osobitných vôd s obsahom prioritných látok, prioritných nebezpečných látok uvedených v ZOZNAME II prílohy č. 1 zákona o vodách a ďalších znečisťujúcich látok uvedených v ZOZNAME III ...
viac
Seminár - Zelené verejné obstarávanie

Seminár - Zelené verejné obstarávanie

14.5.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia SR Vás srdečne pozývajú na bezplatný odborný seminár, ktorého cieľom je predovšetkým informovať o možnostiach uplatňovania zeleného verejného obstarávania, vzdelávať a zároveň ...
viac
Tri návrhy pre lepšie životné prostredie prešli parlamentom

Tri návrhy pre lepšie životné prostredie prešli parlamentom

11.5.2018, Mgr. Natália Vavrovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kvalitnejšiu ochranu ovzdušia podporilo 117 poslancov, zjednodušenie uzatvárania skládok 129 poslancov a moderný zákon o rybárstve 86 zákonodarcov. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky posunuli 10. mája 2018 do druhého čítania ...
viac
Požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd podľa zákona o vodách

Požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd podľa zákona o vodách

9.5.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom akýchkoľvek nebezpečných látok do podzemných vôd je zakázané. Pri identifikácii takýchto látok sa musia brať do úvahy najmä nebezpečné látky, ktoré patria medzi druhy alebo ...
viac
Štátni ochranári apelujú na dodržiavanie pravidiel v chránených územiach

Štátni ochranári apelujú na dodržiavanie pravidiel v chránených územiach

7.5.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Zákon o ochrane prírody upravuje pravidlá pre návštevníkov chránených krajinných oblastí, národných parkov či prírodných rezervácií Zákon o ochrane prírody upravuje pravidlá pre návštevníkov chránených krajinných oblastí, národných parkov či prírodných ...
viac
Súhlas na vodné stavby podľa zákona o vodách

Súhlas na vodné stavby podľa zákona o vodách

4.5.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Uskutočňovanie, zmena alebo odstránenie stavieb podľa zákona o vodách je možné v režime ich povoľovania (§ 26) alebo v režime vydávania súhlasu na príslušnú činnosť, ak síce povolenie vodnej stavby podľa zákona o vodách potrebné nie ...
viac
Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia

2.5.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
viac
OP KŽP: 40. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

OP KŽP: 40. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

30.4.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 20.04.2018 bola zverejnená 40. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia. Dňa 20.04.2018 bola zverejnená 40. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie ...
viac
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
viac

Identifikačný list nebezpečného odpadu SK 08Garancia

30.10.2017, Ing. Peter Galovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Galovič; Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vymedzenie pôvodcu odpaduGarancia

13.3.2018, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Pojem  pôvodca odpadu  bol prebratý na základe definície v čl. 3 bod 5 rámcovej smernice o odpadoch. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 76/2018 Z.z. ustanovuje špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.3.2018 v čiastke č. 32)
  • 81/2018 Z.z. novela vyhl. č. 243/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.3.2018 v čiastke č. 35)
  • 82/2018 Z.z. o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch (vyšlo dňa: 22.3.2018 v čiastke č. 35)
  • 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 91/2018 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 97/2018 Z.z. novela vyhl. č. 247/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 110/2018 Z.z. novela zák. č. 97/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 125/2018 Z.z. zrušuje niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov (vyšlo dňa: 1.5.2018 v čiastke č. 47)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

15.6.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

6.6.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

2.7.2018, Žilina
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

26.7.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: