Kalendár
marec 2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia povinnosť
27.3.2017 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Oprávnené a odborne spôsobilé osobyGarancia

22.3.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odborne spôsobilou osobou môže byť len fyzická osoba . Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú činnosť zodpovedá za odborné prevádzkovanie činnosti, na ktorú bola udelená autorizácia. Za odborne spôsobilú osobu možno ustanoviť fyzickú osobu, ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Usmernenie vo veci uplatňovania požiadaviek na výrobu bioplynu podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 252/2016 Z. z.

Usmernenie vo veci uplatňovania požiadaviek na výrobu bioplynu podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 252/2016 Z. z.

22.3.2017, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
V súvislosti s blížiacim sa termínom na zosúladenie bioplynových staníc (ďalej len „BPS“) s požiadavkami ustanovenými vyhláškou MŽP SR č. 253/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...
celý článok

Činnosti, pri ktorých je potrebný súhlas štátnej správy odpadového hospodárstvaGarancia

20.3.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Činnosti, pri ktorých je potrebný súhlas štátnej správy odpadového hospodárstva sú podrobne uvedené § 97 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Udelenie súhlasu Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na: a) prevádzkovanie ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Svetový deň vody upozorňuje na problém odpadových vôd

Svetový deň vody upozorňuje na problém odpadových vôd

20.3.2017, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
V posledných dňoch vo svete opäť rezonuje zodpovednejší prístup k životnému prostrediu, prírode a vode. Práve 22. marca si ľudia na celom svete pripomínajú Svetový deň vody. V posledných dňoch vo svete opäť rezonuje zodpovednejší prístup k životnému prostrediu, ...
celý článok
Obchodníci chcú znížiť podiel plastových tašiek v predajniach

Obchodníci chcú znížiť podiel plastových tašiek v predajniach

17.3.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obchodníci združení vo Zväze obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR) chcú prispieť k znižovaniu podielu plastových tašiek v obchodoch. ZOCR sa preto pridal k iniciatíve Ministerstva životného prostredia SR s názvom Slovensko bez igelitiek. ...
celý článok
Pokiaľ ste sa ešte nezapojili do systému zberu odpadu zo záhrad máte stále možnosť

Pokiaľ ste sa ešte nezapojili do systému zberu odpadu zo záhrad máte stále možnosť

15.3.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
O dodanie kompostéra alebo zbernej nádoby na biologický odpad nepožiadalo hlavné mesto SR Bratislavu približne 21-tisíc domácností v rodinných domoch. Každá domácnosť v dome, ktorá je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady a ...
celý článok

Súhlasy a oprávneniaGarancia

13.3.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve pozostáva z činnosti okresných úradov odborov životného prostredia ako prvostupňových orgánov, ktoré vydávajú rozhodnutia a vedú najpodrobnejšiu evidenciu, činnosti Okresných úradov odborov životného ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Zmena vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Zmena vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

13.3.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú ...
celý článok
Pripravuje sa zmena v monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Pripravuje sa zmena v monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

10.3.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Momentálne prebieha pripomienkovanie predbežnej informácie k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. ...
celý článok
Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie od 15.5.2017

Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie od 15.5.2017

8.3.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Cieľom novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorú vláda schválila 1.3.2017 je zvýšiť kvalitu posudzovania vplyvov na životné prostredie, plne zosúladiť tento postup s právnymi predpismi a politikami Európskej únie, ...
celý článok
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
celý článok

Vymedzenie pôvodcu odpaduGarancia

1.12.2016, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič Pojem pôvodca odpadu bol prebratý na základe definície v čl. 3 bod 5 rámcovej smernice o odpadoch. Pôvodcom odpadu nie je len právnická ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochGarancia

29.11.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. 10. 2013 nadobudla účinnosť nová vykonávacia vyhláška z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej v texte len “predmetná vyhláška“) ...
celý článok

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Garancia

23.5.2016, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 7/2017 Z.z. novela vyhl. č. 44/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 18.1.2017 v čiastke č. 4)
  • 8/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2017 v čiastke č. 5)
  • 14/2017 Z.z. novela vyhl. č. 373/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 1.2.2017 v čiastke č. 9)
  • 18/2017 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (vyšlo dňa: 10.2.2017 v čiastke č. 12)
  • 33/2017 Z.z. novela vyhl. č. 231/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 22.2.2017 v čiastke č. 18)
  • 40/2017 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 50/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 50/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 3.3.2017 v čiastke č. 24)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vodný zákon a súvisiace predpisy

25.4.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Gaálová Anna 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

3.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Facility management

30.5.2017, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Petráková Zora, PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie. Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania. Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

5.4.2017, Banská Bystrica
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: