Kalendár
máj 2018
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia povinnosť
25.5.2018 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček mesiaca
Držiteľ odpadu od A po Z
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie
Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v stavbách a zariadeniach podľa zákona o vodách

Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v stavbách a zariadeniach podľa zákona o vodách

25.5.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o vodách v § 39 definuje zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami ako výrobný proces alebo iná činnosť, pri ktorej sa znečisťujúce látky vyrábajú, spracúvajú, používajú, prepravujú a skladujú alebo sa s nimi zaobchádza iným ...
viac
Stratégia environmentálnej politiky

Stratégia environmentálnej politiky

23.5.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Informácia k vypracovaniu správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom: „Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030„ ...
viac
Predbežná informácia k návrhu novely vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Predbežná informácia k návrhu novely vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

21.5.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bola verejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Bola verejnená predbežná informácia k návrhu ...
viac

Odstránenie vozidlaGarancia

18.5.2018, Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je držiteľ vozidla pre účely odstránenia vozidla v zmysle §67 zákona o odpadoch známy, keď poznáme len meno a priezvisko, ale nepoznáme jeho adresu trvalého pobytu, resp. kde býva ? ...
viac

Podávanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za prevádzkyGarancia

18.5.2018, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak má pôvodca viacero prevádzok, ale iba na jednej prevádzke spĺňa podmienku na podanie Ohlásenia o vzniku odpadu podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. § 3 ods. 1 - množstvo odpadu nad 50 kg nebezpečných odpadov a nad 1 ...
viac

Nakladanie s elektroodpadom v roku 2018Garancia

18.5.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o odpadoch rozlišuje nakladanie s elektroodpadom z domácností a nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je z domácností. Nakladanie s elektroodpadom z domácností Vo vzťahu k  ...
viac

Spracovanie, zber a odstránenie elektroodpaduGarancia

18.5.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. je špecifikované spracovanie elektroodpadu, spätný zber, oddelený zber ako aj zberné miesto elektroodpadu a zberový podiel. Taktieź je dôležité odstránenie ktoré môže byť manuálne, mechanické, ...
viac
Lex Žitný ostrov zefektívňuje ochranu strategických území. Už o mesiac bude predložený vláde

Lex Žitný ostrov zefektívňuje ochranu strategických území. Už o mesiac bude predložený vláde

18.5.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Lex Žitný ostrov, historicky prvý zákon na ochranu strategických vodohospodárskych oblastí, čoskoro poputuje na vládu. A ochrana toho najvzácnejšieho nerastného bohatstva, ktoré na Slovensku máme, spojila hneď tri rezorty. K iniciatíve envirorezortu sa pridalo ...
viac
Požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie podľa zákona o vodách

Požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie podľa zákona o vodách

16.5.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd alebo osobitných vôd s obsahom prioritných látok, prioritných nebezpečných látok uvedených v ZOZNAME II prílohy č. 1 zákona o vodách a ďalších znečisťujúcich látok uvedených v ZOZNAME III ...
viac
Seminár - Zelené verejné obstarávanie

Seminár - Zelené verejné obstarávanie

14.5.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia SR Vás srdečne pozývajú na bezplatný odborný seminár, ktorého cieľom je predovšetkým informovať o možnostiach uplatňovania zeleného verejného obstarávania, vzdelávať a zároveň ...
viac
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
viac

Identifikačný list nebezpečného odpadu SK 08Garancia

30.10.2017, Ing. Peter Galovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Galovič; Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Registrácia do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadochArchív

15.2.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je firma povinná registrovať sa do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadoch, keď je registrovaná v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií podľa zákona č. 119/2010 a nie je výrobcom obalov, ale len používa obaly na balenie výrobkov pre ...
viac

Vymedzenie pôvodcu odpaduGarancia

13.3.2018, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Pojem  pôvodca odpadu  bol prebratý na základe definície v čl. 3 bod 5 rámcovej smernice o odpadoch. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 76/2018 Z.z. ustanovuje špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.3.2018 v čiastke č. 32)
  • 81/2018 Z.z. novela vyhl. č. 243/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.3.2018 v čiastke č. 35)
  • 82/2018 Z.z. o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch (vyšlo dňa: 22.3.2018 v čiastke č. 35)
  • 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 91/2018 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 97/2018 Z.z. novela vyhl. č. 247/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 110/2018 Z.z. novela zák. č. 97/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 125/2018 Z.z. zrušuje niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov (vyšlo dňa: 1.5.2018 v čiastke č. 47)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

15.6.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

6.6.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

2.7.2018, Žilina
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

26.7.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: