Kalendár
august 2017
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia povinnosť
25.8.2017 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček mesiaca
Nebezpečné odpady od A po Z
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie
Verejnosť sa o smogu dozvie rýchlejšie. Informovať budú verejnoprávne médiá

Verejnosť sa o smogu dozvie rýchlejšie. Informovať budú verejnoprávne médiá

18.8.2017, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Vláda dnes schválila nové opatrenia v boji proti znečisťovaniu ovzdušia. Okrem prísnejších pravidiel pribudne aj lepšia kontrola. Efektívnejšie informovanie o smogových situáciách, prísnejšie pravidlá a lepšia kontrola stredne veľkých spaľovacích zariadení, ale ...
viac
Aplikačná novela odpadového zákona pomôže prírode i podnikaniu

Aplikačná novela odpadového zákona pomôže prírode i podnikaniu

17.8.2017, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Vláda dňa 16.8.2017 schválila aplikačnú novelu zákona o odpadoch, ktorá je založená na princípe znečisťovateľ platí. Odbremeniť tisícky podnikateľov a živnostníkov od zbytočnej administratívy, sprehľadniť systém odpadov, ale najmä viac odpad triediť a menej ho ...
viac

Povinnosti obce v súvislosti s komunálnym odpadomGarancia

16.8.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obec má určité povinnosti v súvislosti s komunálnym odpadom. Bližšie uvedieme v článku povinnosti obce okrem povinností držiteľa odpadu (podľa § 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. ) ako aj ak obec, na území ktorej ročná produkcia ...
viac

Čo môže obec upraviť vo všeobecnom záväznom nariadení v súvislosti s komunálnym odpadomGarancia

14.8.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, nakladaní s ...
viac
Na Slovensku pribudnú tri nové chránené územia

Na Slovensku pribudnú tri nové chránené územia

14.8.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od októbra budú na Slovensku tri nové chránené územia. Zriadenie chránených areálov (CHA) Bradlo, Vinište a Čenkov navrhuje Ministerstvo životného prostredia, pričom všetky tri oblasti už patria k lokalitám európskeho významu. Tie musia, podľa nariadenia ...
viac

Ďalšie práva a povinnosti obce v súvislosti s komunálnym odpadomGarancia

11.8.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obec môže pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na obdobie najmenej jedného kalendárneho roku. ...
viac
Envirorezort pripravuje nový akčný plán: Chce zmierniť následky extrémneho sucha

Envirorezort pripravuje nový akčný plán: Chce zmierniť následky extrémneho sucha

11.8.2017, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaviesť opatrenia na zadržiavanie vody v krajine s cieľom minimalizovať sucho, zlepšiť monitoring sucha budovaním nových meracích staníc, ako aj systém krízového manažmentu sucha a určiť priority pri zásobovaní vodou počas ...
viac

Povinnosti prevádzkovateľa kuchyne v roku 2017Garancia

9.8.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu ( § 14 zákona č. 79/2015 Z. ...
viac
Návrh novely zákona o vodách od 1.1.2018

Návrh novely zákona o vodách od 1.1.2018

9.8.2017, Mgr. Natália Vavrovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh zákona Ministerstva životného prostredia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o ...
viac
Znížiť extrémne teploty v mestách pomôžu eurofondy z agrorezortu

Znížiť extrémne teploty v mestách pomôžu eurofondy z agrorezortu

7.8.2017, Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Extrémne teploty, ktorým v súčasnosti čelia najmä obyvatelia miest, pomôžu zmierniť aj projekty z výzvy určenej na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) už vyhodnocuje ...
viac
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.4.2017, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc, Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Božena Gašparíkova ; CSc; Mag. Annamária Tóthová;Dvořák Hager Partners ; advokátska kancelária ; s.r.o. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: 1. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vymedzenie pôvodcu odpaduGarancia

1.12.2016, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič Pojem pôvodca odpadu bol prebratý na základe definície v čl. 3 bod 5 rámcovej smernice o odpadoch. Pôvodcom odpadu nie je len právnická ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
viac

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

23.5.2016, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 125/2017 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 142/2017 Z.z. novela zák. č. 24/2006 Z. z. a č. 51/1988 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 147/2017 Z.z. novela zák. č. 258/2011 Z. z. a č. 569/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 148/2017 Z.z. novela zák. č. 39/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 150/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 442/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 153/2017 Z.z. novela zák. č. 330/1991 Zb. (vyšlo dňa: 9.6.2017 v čiastke č. 63)
  • 171/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2017 v čiastke č. 70)
  • 174/2017 Z.z. ustanovuje citlivé oblasti a zraniteľné oblasti (vyšlo dňa: 1.7.2017 v čiastke č. 72)
  • 181/2017 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 191/2017 Z.z. novela vyhl. č. 271/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

21.8.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

23.10.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

4.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Facility management

30.10.2017, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Petráková Zora, PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie. Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania. Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

22.8.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: