Kalendár
marec 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia povinnosť
26.3.2018 - Ochrana vôd
Darček mesiaca
Katalóg odpadov od A po Z
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie
Novela zákona o vodách - nové povinnosti pri akumulovaní odpadových vôd v žumpách

Novela zákona o vodách - nové povinnosti pri akumulovaní odpadových vôd v žumpách

14.3.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o vodách v § 36 umožňuje, že nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami, ktoré vznikajú v aglomeráciách menších ako 2 000 obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu bez primeraného čistenia alebo v riedko ...
viac

Katalóg odpadovGarancia

13.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO 01 ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO RIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA ...
viac
Začína oficiálny peľový monitoring - v ovzduší je už dosť peľu

Začína oficiálny peľový monitoring - v ovzduší je už dosť peľu

12.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tohoročná zima s pomerne teplým januárom a začiatkom februára spôsobila, že prvé jarné alergény lieska a jelša začali najmä v teplejších oblastiach Slovenska kvitnúť už v tomto období. Následné mrazy síce pribrzdili kvitnutie, ale ani silné mrazivé noci v ...
viac

Odovzdanie odpadovej ortuti a jej prevzatie od roku 2018Garancia

9.3.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa novelizácie zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. platného od januára 2018 ten, kto je pôvodcom ortuti, je povinný odovzdať ortuť na úložisko dočasného uskladnenia ortuti alebo zabezpečiť jej trvalé uloženie na úložisku trvalého ...
viac
Na podporu environmentálneho vzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu 155 - tisíc EUR

Na podporu environmentálneho vzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu 155 - tisíc EUR

9.3.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Organizácie tretieho sektora so zameraním na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu si v prvom kole rozdelia takmer 155-tisíc EUR zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF), ktorý vznikol z iniciatívy ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa pri ...
viac

Povinnosti prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti od roku 2018Garancia

7.3.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý únik ortuti je udalosťou s významným vplyvom na životné prostredie. Podľa novelizácie zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. platného od januára 2018 prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti je povinný nakladať s ...
viac
Vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 322/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch - oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov

Vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 322/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch - oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov

7.3.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky, cezhraničnú prepravu odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky, vývoz ...
viac

Povinnosti prevádzkovateľa úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti od roku 2018Garancia

5.3.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý únik ortuti je udalosťou s významným vplyvom na životné prostredie. Podľa novelizácie zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. platného od januára 2018 prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti je povinný nakladať s ...
viac
Vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 322/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch - triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu

Vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 322/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch - triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu

5.3.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 81 ods. 7 písm. b) bodu 3. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obec okrem povinností podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 zákona povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného ...
viac

Katalógové číslo odpadu žiarivkyGarancia

2.3.2018, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pod akým KČ je lepšie zaradiť vyradené žiarivky - trubice, ktoré pochádzajú jednak z administratívnej budovy, ako aj z výrobnej haly? Pod číslo 16 02 13 alebo 20 01 21? Žiarivky odporúčame zaradiť pod číslo skupiny ...
viac
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 19Archív

15.8.2016, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 19 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Nezhorené zvyšky horľavých tuhých látok (paliva), hlavne dreva, uhlia, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vymedzenie pôvodcu odpaduGarancia

1.12.2016, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič Pojem pôvodca odpadu bol prebratý na základe definície v čl. 3 bod 5 rámcovej smernice o odpadoch. Pôvodcom odpadu nie je len právnická ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
viac

Identifikačný list nebezpečného odpadu SK 08Garancia

30.10.2017, Ing. Peter Galovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Galovič; Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 9/2018 Z.z. novela vyhl. č. 55/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2018 v čiastke č. 4)
  • 10/2018 Z.z. novela zák. č. 319/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 21/2018 Z.z. novela vyhl. č. 121/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 31.1.2018 v čiastke č. 12)
  • 26/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 237/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 3.2.2018 v čiastke č. 15)
  • 49/2018 Z.z. novela zák. č. 409/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 28.2.2018 v čiastke č. 26)
  • 51/2018 Z.z. novela zák. č. 364/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 1.3.2018 v čiastke č. 27)
  • 76/2018 Z.z. ustanovuje špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.3.2018 v čiastke č. 32)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

26.3.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

9.4.2018, Žilina
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

2.7.2018, Žilina
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

21.3.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: