Kalendár
september 2017
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia povinnosť
25.9.2017 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček mesiaca
Neobalové výrobky od A po Z
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie
Predbežná informácia k návrhu zákona o lesoch

Predbežná informácia k návrhu zákona o lesoch

20.9.2017, Mgr. Natália Vavrovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základným cieľom návrhu zákona je nadviazať na programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a na poznatky z aplikačnej praxe a upraviť tak podmienky pre cieľavedomú starostlivosť o lesy, ktorá je založená na systéme odborného, ako ...
viac
Predbežná informácia k návrhu vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Predbežná informácia k návrhu vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

18.9.2017, Mgr. Natália Vavrovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s ...
viac
Európsky týždeň mobility už budúci týždeň

Európsky týždeň mobility už budúci týždeň

14.9.2017, Mgr. Natália Vavrovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Už budúci týždeň sa koná ďalší ročník Európskeho týždňa mobility, ktorého cieľom je povzbudiť samosprávy v zavádzaní a podporovaní udržateľnej mestskej mobility a spopulárniť iné formy dopravy, než je individuálna automobilová doprava. ...
viac
Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

13.9.2017, Mgr. Natália Vavrovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Bola zverejnená ...
viac
Lepší odpadový systém a čistejšie ovzdušie. Aj o tomto dnes rokovali poslanci parlamentu

Lepší odpadový systém a čistejšie ovzdušie. Aj o tomto dnes rokovali poslanci parlamentu

12.9.2017, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Aplikačná novela zákona o odpadoch, efektívnejšie informovanie o smogových situáciách, prísnejšie pravidlá a lepšia kontrola stredne veľkých spaľovacích zariadení, ale aj nízkoemisné zóny či zjednotenie nahlasovania údajov do národného registra znečisťovania od ...
viac
Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

11.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hlavným cieľom návrhu vyhlášky je doplnenie dvoch nových druhov odpadov do Katalógu odpadov, ktoré na základe požiadaviek praxe v katalógu chýbajú. Konkrétne sa jedná o doplnenie nových druhov „obaly z kovu“ a „obaly kontaminované nebezpečnými ...
viac
Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

8.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti. Bola zverejnená predbežná informácia k návrhu ...
viac
Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

6.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Bola zverejnená predbežná informácia ...
viac
Predbežná informácia k návrhu novely zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Predbežná informácia k návrhu novely zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

4.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pripravovaná novela zákona má za hlavný cieľ zapracovanie zmien, ktoré vyplynuli z požiadaviek spresnenia a sprecizovania transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (ďalej len „ smernica o ...
viac
Zberný dvor a komunálny odpad

Zberný dvor a komunálny odpad

30.8.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zberný dvor je chápaný ako zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí ...
viac
Najčítanejšie

Vymedzenie pôvodcu odpaduGarancia

1.12.2016, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič Pojem pôvodca odpadu bol prebratý na základe definície v čl. 3 bod 5 rámcovej smernice o odpadoch. Pôvodcom odpadu nie je len právnická ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Registrácia do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadochArchív

15.2.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je firma povinná registrovať sa do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadoch, keď je registrovaná v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií podľa zákona č. 119/2010 a nie je výrobcom obalov, ale len používa obaly na balenie výrobkov pre ...
viac

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
viac

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

23.5.2016, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 148/2017 Z.z. novela zák. č. 39/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 150/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 442/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 153/2017 Z.z. novela zák. č. 330/1991 Zb. (vyšlo dňa: 9.6.2017 v čiastke č. 63)
  • 171/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2017 v čiastke č. 70)
  • 174/2017 Z.z. ustanovuje citlivé oblasti a zraniteľné oblasti (vyšlo dňa: 1.7.2017 v čiastke č. 72)
  • 181/2017 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 191/2017 Z.z. novela vyhl. č. 271/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
  • 215/2017 Z.z. zrušenie vyhl. č. 38/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 6.9.2017 v čiastke č. 92)
  • 216/2017 Z.z. novela vyhl. č. 373/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 6.9.2017 v čiastke č. 92)
  • 217/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 46/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 7.9.2017 v čiastke č. 93)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

26.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

23.10.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

4.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Facility management

30.10.2017, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Petráková Zora, PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie. Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania. Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

2.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: